Stanovisko OS ČLK Česká Lípa ke kampani LOK-SČL „Děkujeme, odcházíme“

ČLK

Vedení OS ČLK v České Lípě cítí jako povinnost zaujmout jednoznačné stanovisko ke kampani LOK-SČL „Děkujeme, odcházíme“.

Tuto kampaň vnímáme jako vyhrocení dlouhodobého nedostatečného řešení podmínek práce lékařů a pouhých slibů řádné reformy zdravotnictví, ke které za vystřídání mnoha vlád a ministrů zdravotnictví od roku 1989 nedošlo.

Česká lékařská komora by měla být profesním garantem lékařské péče a postgraduálního vzdělávání. V minulých letech jsme se však bohužel často setkávali spíše se snahou vliv ČLK omezit. Systém postgraduálního vzdělávání byl v průběhu posledních let ministerstvem zdravotnictví doveden daleko od dokonalosti. Názory odborníků ani ČLK nebyly nikdy řádně brány v potaz.

Finanční ohodnocení práce lékařů naprosto neodpovídá náročnosti a zodpovědnosti vykonávané práce. Nemocnice v současné době vykazují deficit stovek lékařů, řada oddělení českých nemocnic je personálně devastována, mnoho atestovaných specialistů odchází do privátních ambulancí a mnoho mladých lékařů do systému českého zdravotnictví vůbec nenastupuje.

Nedodržování zákoníku práce vede k přetěžování nemocničních lékařů. Špatné finanční ohodnocení práce činí lékaře ekonomicky závislými na enormním množství přesčasových hodin.

Takto se nemocniční lékaři stávají nedobrovolnými sponzory českého zdravotnictví a lékařské povolání přestává být prestižním. To se v konečném důsledku projevuje i poklesem zájmu o studium na lékařských fakultách. Lékařům zákonitě dochází dech i trpělivost.

Nechceme se spolupodílet na dalším úpadku českého zdravotnictví, a proto se plně ztotožňujeme s požadavky LOK-SČL:

1. Vytvoření jednotné mzdové normy garantující lékařům hrubý příjem ve výši 1,5 až 3 násobku průměrné mzdy v ČR bez přesčasových hodin, odstupňované podle erudice a délky praxe lékaře.

2. Převedení utváření a realizace postgraduálního vzdělávání lékařů do kompetence ČLK.

OS ČLK vyjadřuje plnou podporu svým členům, nemocničním lékařům, kteří se aktivně připojují ke kampani „Děkujeme, odcházíme“ a je připravena hájit jejich profesionální zájmy.

MUDr. Jiří Klement, předseda OS Česká Lípa

Stanovisko OS ČLK Česká Lípa ke kampani LOK-SČL „Děkujeme, odcházíme“
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 1 hlas/ů