Stanovisko Rady SAS k vyhlášce MZ 79/2013 Sb.

praktik, lékař, ordinace, pacient

Rada Sdružení ambulantních specialistů (SAS) prostudovala tuto vyhlášku, která Sbírce zákonů vyšla 3. 4. 2013. Její přesný název zní: Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o speci-fických zdravotních službách, (vyhláška o pracovně lékařských službách a některých dru-zích posudkové péče).

Rada SAS konstatuje, že

– ačkoli je řádným připomínkovým místem, o tomto předpise se dověděla až ze Sbírky zákonů.

– je si vědoma, že jde o již platící normu, takže vydala svým členům doporučení, jak jí vyhovět, zároveň ale vyjadřuje svůj důrazný nesouhlas s jejím obsahem.

V této vyhlášce jsou totiž stanoveny všem zaměstnavatelům (včetně malých živnostníků a i ambulancí ambulantních specialistů) nové povinnosti.

Musí

– mít písemnou smlouvu se zdravotnickým zařízením poskytujícím pracovně preven-tivní lékařské služby,

– objednat a zaplatit vstupní a velmi frekventní periodické prohlídky svých zaměst-nanců. Časový rozsah a i obsah těch to prohlídek je bezprecedentně velký a tedy i drahý. Za riziko vyššího stupně jsou zde označeny i zcela běžné činnosti, jako např. řízení osobního automobilu.

– strpět na svém pracovišti velmi časté a časově velmi rozsáhlé kontroly pracovníka zařízení pracovně preventivní péče.

Vyhláška

– svým obsahem budí dojem, že byla vydána na zakázku firem zabývajících se pra-covně preventivní lékařskou službou,

– nepočítá s existencí již fungujícího systému preventivních prohlídek, jehož kapacita není v současné době vůbec plně využita.

– tím, že odsaje finance i těm nejmenších podnikům, čímž jim navýší režii a zbytečně zdraží jejich zboží, bude mít negativní dopad na jejich konkurenceschopnost a po-vede k zhoršení situace na trhu práce.

Rada SAS připomíná, že:

– existuje funkční systém preventivních prohlídek u praktických lékařů, který není plně využit, přičemž právě a jen registrující praktický lékař (na rozdíl od cizího pracovníka posudkové služby) je ten, kdo má o občanech, tj. i zaměstnancích, největší přehled z hlediska jejich zdravotního stavu.

– účel by byl zcela splněn, pokud by vyhláška pouze stanovila zaměstnavatelům po-vinnost v pravidelné frekvenci zajistit návštěvy svých zaměstnanců u jejich praktic-kých lékařů. Bez zbytečných finančních nákladů na vlastně „paralelní zdravotnictví“.

Rada SAS považuje vydání této vyhlášky za systémovou chybu. Vyzývá tímto všechny dotčené složky (odbory, sdružení živnostníků, podnikatelů, jejich komory atd.) aby se tomuto zcela zbytečnému a jen pro ně drahému předpisu bránily.

Jsme si vědomi, že jsme mohli mlčet. Něco málo možná sami touto cestou utratit, ale i vydělat např. na zbytečných prohlídkách právě Vás. S předpisem, který ale bez jakékoli racionality „tahá peníze z kapes lidí“, souhlasit nemůžeme.

Rada SAS

Ohodnoťte tento článek!