Stojí krach českého zdravotnictví za 3 km nové dálnice?

ČLK

Vědecká rada ČLK sdružující přední odborníky klíčových lékařských oborů vydává v reakci na prohlášení ministra zdravotnictví Hegera, že ukončuje jednání s organizátory protestní akce lékařů „Děkujeme, odcházíme“, následující prohlášení:

– Členové Vědecké rady ČLK považují požadavky nemocničních lékařů na zvýšení platů, omezení množství přesčasové práce, změny v systému vzdělávání lékařů, omezení korupce a zahájení opravdové reformy zdravotnictví ve spolupráci s Českou lékařskou komorou za oprávněné.

– Členové Vědecké rady ČLK oceňují vstřícnost lékařských odborů, jejichž zástupci během jednání projevili velkou ochotu ke kompromisům.

– Členové Vědecké rady ČLK mají pochopení pro obavy nemocničních lékařů a poža-dují záruky, že sliby ministra zdravotnictví budou splněny.

– Členové Vědecké rady ČLK považují dosavadní postup prezidenta ČLK a dalších členů vedení ČLK při obhajobě oprávněných zájmů lékařů za správný.

– Členové Vědecké rady ČLK varují, že bez dohody s protestujícími lékaři nebude možné od 1.3.2011 zajistit dostupnost ani akutní lékařské péče, což bude mít katastro-fální důsledky.

– Členové Vědecké rady ČLK vyzývají obě strany, tedy Ministerstvo zdravotnictví i LOK-SČL, aby se v zájmu občanů urychleně vrátily k jednacímu stolu.

Schváleno jednomyslně všemi přítomnými členy VR ČLK v Praze 3.2.2011

Ohodnoťte tento článek!