Takoví jsou naši zákonodárci a lékaři

V regionálním deníku Vysočina 15. dubna 2010 se pět našich politiků vyjadřovalo k problematice odchodu mladých lékařů do zahraničí. Každý z nich měl nějaké řešení, avšak dohromady „skutek utekl“.

Článek s vyjádřním politiků najdete ZDE.

Dokud se celé politické spektrum nedohodne a každý bude prosazovat své, zaručeně nejlepší řešení, tak postupně budou ve zdravotnictví převažovat cizinci, kteří tak jako naši lékaři půjdou za lepšími mzdovými a pracovními podmínkami.

I pan Strejček svým prohlášením „že každý má právo hledat svobodně své štěstí“ jenom podporuje další ekonomickou emigraci nejen lékařů, ale i odborníků jiných profesí.

Naše země již v minulosti několikrát přišla o své nejlepší mozky a současnost je zase stejná. Cizí firmy nejen že lákají naše lidi k odchodu, ale pokud mají svá pracoviště u nás, tak je lépe zaplatí.

Žádný z politiků se však nezmínil o podstatě problému, kterým je všeobecně podhodnocená cena lidské práce, ať už se jedná o profese vytvářející skutečné materiální hodnoty, nebo všechostatních, kteří ztohožijí.

Je přece všeobecně známo, že naše odměňování práce je nejméně pětkrát nižší než ve vyspělé části Evropy. Snad jenom politici a poslanci všeho druhu, advokáti a někteří umělci jsou na tom poněkud lépe.

Tento problém nastal již v devadesátých letech v době připravované privatizace, kdy ministr financí zmrazil mzdy a platy.

Také si vzpomínám, jak bylo v té době populární zdůrazňovat v této souvislosti nízkou produktivitu práce v našich podnicích.

Moc jsem to nechápal, protože obráběcí a jiné stroje se točily stejně jako v západních státech, jenom snad organizace práce mohla být lepší. A pokud bychom dnes opět mohli hovořit o nízké produktivitě u nás, tak by to platilo především o neefektivní a nesmyslně rozbujelé administrativě ve státní správě.

Takže, páni politici, zamyslete se nad podstatou problému a nemudrujte nad zástupnými řešeními.

Když budou vyšší mzdy a platy, bude i vyšší výběr daní a odvodů na zdravotnictví, bude dost i na současně ostudné důchody a i státní rozpočet bude vyrovnanější za předpokladu, že investice státu a obcí budou podléhat veřejné kontrole.

Ohodnoťte tento článek!