Tisková zpráva společnosti IZIP

otazník, klávesnice, počítač

STOP dezinformacím: Dodavatelé i autorská práva společnosti IZIP jsou v pořádku!

Hospodaření společnosti IZIP, a. s., i její dodavatelská struktura, včetně autorských práv k systému IZIP jsou v naprostém pořádku. IZIP, a. s., je komerční společnost provozující systém Elektronický zdravotních knížek (EZK) a drtivou většinu finančních prostředků věnuje na rozvoj tohoto systému a na rozvoj elektronické komunikace ve zdravotnictví.

Bez toho nemůže služba EZK řádně fungovat. IZIP vždy nahrazoval a ještě z části supluje financování, které v zahraničí zcela standardně poskytuje stát, do tvorby a podpory eHealth. Dodavatelé MD Access a Uniqsol participují na vytváření eHealth a jsou to společnosti, které vlastními aktivitami přispívají do rozvoje českého zdravotnictví.

Kromě toho ovšem IZIP realizuje programy sociální odpovědnosti a charity a část svého zisku věnuje na pomoc pro potřebné, kromě zmiňované podpory Českého národního symfonického orchestru, klenotu českého národa, se IZIP věnuje podpoře např. Sdružení Parkinsoniků, MDA Ride, různých sdružení pacientů, či občanských společností pomáhajících nemocným nebo sociálně slabým.

Je velmi zvláštní, že se v mediích neobjevilo, že IZIP věnoval už několik stovek milionů korun do rozvoje elektronizace mezi poskytovateli zdravotní péče, zejména lékaři.

Autorská práva k patentu sytému IZIP jsou výhradním majetkem společnosti IZIP, a. s. Systém IZIP byl vyvíjen zaměstnanci IZIP a autorská práva patří IZIPu. Došlo zjevně k záměně s Portálem VZP ČR, který vyvíjela a provozuje společnost Uniqsol.

Smlouvy společnosti IZIP vůči firmám MD Access a Uniqsol jsou krátkodobé, rozhodně nejsou platné až do roku 2017.

Ohodnoťte tento článek!