Tisková zpráva: VZP je nepříjemně překvapena přístupem Protonového centra

Všeobecná zdravotní pojišťovna obdržela opakovaně od Protonového centra v Praze naléhavou žádost o uhrazení protonové léčby z veřejného zdravotního pojištění pro konkrétní pacienty. Ze strany Protonového centra byla tato informace oznámena rovněž prostřednictvím médií.

VZP ČR od počátku všechny žádosti Protonového centra o povolení úhrady vnímala a vnímá velmi seriózně. S ohledem na fakt, že v poslední žádosti o schválení úhrady bylo explicitně deklarováno, že se jedná o pacienty, u kterých protonovou léčbu jako jedině možnou indikovali lékaři, kteří patří mezi špičky oboru radiační onkologie, resp. lékaři konkrétních Komplexních onkologických center, vyzvala VZP Protonové centrum, aby tyto skutečnosti doložilo.

Bohužel, ani po několika dnech VZP požadované konkrétní údaje neobdržela. Takovýto postup VZP považuje minimálně za ne zcela standardní a rozhodně není v zájmu vážně nemocných pacientů, kteří jsou tak používáni jako nástroj nátlaku na VZP ČR.

Není bez zajímavosti, že většina uvedených pacientů byla pro protonovou léčbu, dle sdělení Protonového centra, doporučena z Komplexního onkologického centra Nemocnice Na Bulovce, kde mají k dispozici špičkové radioterapeutické vybavení a kde pracovali lékaři dnes zaměstnaní v Protonovém centru.

VZP je připravena zajistit svým klientům vždy dostupnou, bezpečnou a kvalitní péči. Pokud jde
o onkologické pacienty, zdůrazňuje, že onkologická centra v ČR jsou kvalitně a plnohodnotně přístrojově vybavena a připravena po technické stránce, i po stránce personální poskytnout bez většího odkladu z prostředků veřejného zdravotního pojištění plně hrazenou zdravotní péči na světové úrovni.

Ohodnoťte tento článek!