Tiskové prohlášení GML k návrhu na snížení cen a úhrad léků

léky

Tiskové prohlášení GML k návrhu na snížení cen a úhrad léků, který předložil pro jednání vlády poslanec Marek Šnajdr.

Členové Grémia majitelů lékáren berou na vědomí návrh Marka Šnajdra na snížení cen a úhrad těch léků, u kterých zatím neproběhlo přecenění SUKL. Současně konstatují, že většina léčivých přípravků vydávaných ve veřejných lékárnách již revizí prošla.

Přijetí tohoto návrhu prodlouží platnost tzv. Janotova balíčku se všemi úspornými efekty potvrzenými v loňském roce. Zároveň tak vznikne pro SUKL další časový prostor, aby mohl dokončit přecenění léků.

Jako provozovatelé veřejných lékáren opakujeme, že většina léků, které vydáváme svým pacientům v našich lékárnách na recept, už přeceněna byla. S návrhem prezidenta ČLK MUDr. Milana Kubka na další snížení cen a úhrad o 15% zásadně nesouhlasíme.

Naše zkušenost z dennodenní lékárenské praxe jasně potvrzuje, že pokud by k takovému snížení došlo, z ekonomických důvodů by zanikly stovky lékáren na celém území České republiky, zejména pak v malých městech a vesnicích.

To by nejen vyvolalo vlnu propouštění v řadách lékárníků a dalšího zdravotnického personálu lékáren, ale zejména by se skutečně vážným a znatel-ným způsobem zhoršila lékárenská péče o pacienty v naší zemi.

V Praze dne 16. 1. 2011

Ohodnoťte tento článek!