Tiskové prohlášení výboru České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny

Současnou situaci v našem zdravotnictví vnímáme s velkým znepokojením. Obavy, že již zanedlouho může dojít k ohrožení zdraví či dokonce životů pacientů jsou zcela reálné.

Zvláště v některých regionech je situace mimořádně závažná.

Nedostatek anesteziologů může ohrozit dostupnost léčebné péče – jak péče anesteziologické, tak především péče intenzívní.

Velmi naléhavě žádáme všechny strany konfliktu, aby si uvědomily svoji zodpovědnost, situaci dále nevyhrocovaly a neprodleně zahájily jednání. Jedině ta mohou nedobrou situaci vyřešit.

prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, předseda výboru ČSARIM

Ohodnoťte tento článek!