TM: Prosincová dohoda s VZP

Milan Kubek: Nová politická reprezentace bude muset rychle ucpat tunely.

Ústavní soud sice označil plošně uplatňované regulace úhrady zdravotní péče, jejíž poskytování přitom nesmí v souladu se zákonem lékaři odmítat, za neústavní a tzv. úhradovou vyhlášku pro rok 2013 zrušil jako celek, avšak s účinností až od konce roku 2014.

Tento odklad zdůvodnil obavou z dalšího prohlubování chaosu ve zdravotnictví. Ministerstvu zdravotnictví soud sice uložil povinnost, aby již při tvorbě úhradové vyhlášky pro rok 2014 respektovalo jeho rozhodnutí, ale zároveň dal zdravotním pojišťovnám možnost uplatnit při konečném vyúčtování zdravotní péče veškerá regulační omezení a srážky vyplývající z vyhlášky ministra Hegera. Jakkoli je tedy rozsudek Ústavní soudu průlomový, má význam spíše pro budoucnost zdravotnictví a není klíčem k řešení aktuálních finančních problémů zdravotnických zařízení.

Česká lékařská komora se snaží plnit úlohu garanta kvality lékařské péče a strážce etiky výkonu lékařského povolání. Regulace, které ekonomicky motivují lékaře k tomu, aby na vlastní odpovědnost a bez zákonné opory omezovali oprávněné nároky svých pacientů na kvalitní péči, považuje komora za jen obtížně slučitelné s naším etickým kodexem.

Plýtvání ve zdravotnictví nepodporujeme. Bezbřehé vyšetřování a zbytečné předepisování léků není ku prospěchu pacientů. Plošné regulace by však měl nahradit fungující revizní systém zdravotních pojišťoven. Ten by měl odhalit, které výkony a léky jsou ordinovány zbytečně, a pojišťovna je tedy nemusí platit. Při svých kontrolách se pojišťovny mohou zaměřit zejména na zdravotnická zařízení vykazující podezřelý nárůst výkonů či nákladů. Údajů k porovnání mají dostatek. A pokud se nakonec ukáže, že za stávající peníze není možné nároky pacientů zajistit, pak je třeba buď přidat peníze, nebo zákonem kvalitu zdravotní péče omezit. Přehazování zodpovědnosti za ekonomiku zdravotnictví na lékaře odmítáme.

Výsledkem naší snahy získat z rozhodnutí Ústavního soudu pro lékaře nějaký bezprostřední prospěch je prosincová dohoda s VZP. Na jejím základě pojišťovna promine za rok 2013 veškeré regulace ambulantním specialistům, ambulantním gynekologům a praktickým lékařům, pokud jejich zdravotnické zařízení nepřekročilo vyhláškou stanovené limity o více než 200 tisíc korun. V případě, že zdravotnické zařízení překročilo stanovené limity ještě více, bude o odborné oprávněnosti takového překročení rozhodovat rozhodčí orgán složený z jednoho zástupce VZP, jednoho zástupce ČLK a jednoho odborníka z daného oboru. Teprve na základě tohoto posouzení pojišťovna rozhodne, zda k regulacím přistoupí, nebo je naopak promine.

ČLK se konečně podařilo získat finanční bonifikaci alespoň pro část lékařů, kteří plní podmínky celoživotního vzdělávání.

Druhou, neméně významnou částí mé dohody s generálním ředitelem VZP je závazek pojišťovny zvýšit o jeden haléř hodnotu bodu za výkony těm soukromým lékařům, kteří jsou držiteli Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK. Zvýšení úhrady o jedno procento sice není pro ekonomiku našich soukromých praxí rozhodující, ale je to jistě lepší než nic. Klasická praxe ambulantního specialisty tímto způsobem získá zhruba 10 až 20 tisíc korun ročně, tedy peníze, které uhradí minimálně podstatnou část nákladů spojených s plněním povinnosti celoživotního vzdělávání.

Dohoda je samozřejmě výhodná pro obě strany. VZP dává najevo, že považuje komoru ze svého nejdůležitějšího partnera a že si váží kvalitních a vzdělaných lékařů. Lékařské komoře se po mnoha letech marné snahy konečně podařilo prosadit alespoň pro část lékařů, kteří plní podmínky celoživotního vzdělávání, nějaké finanční zvýhodnění. Naším dalším cílem je vyjednání bonifikace pro nemocnice, které mají dostatek kvalifikovaných lékařů a splní podmínky získání certifikátu „Nemocnice 21. století“.

Prosincová dohoda je po závazku smluvní jistoty pro ambulantní specialisty dalším příkladem prospěšnosti vzájemné spolupráce největší zdravotní pojišťovny a profesní lékařské samosprávy. Byl bych velmi rád, kdyby se k naší dohodě přidaly také ostatní zdravotní pojišťovny a daly tak jasně najevo, že také ony mají zájem o kvalitní lékařskou péči pro své klienty.

1)
“Pojišťovně se však podařilo poprvé v její historii počet pojištěnců udržet. Velký počet pojištěnců byl získán zejména akvizicemi spojenými s projektem elektronických zdravotních knížek a projevil se zde i nový klientsky orientovaný přístup Pojišťovny. Nárůst počtu pojištěnců ve srovnání se Zdravotně pojistným plánem 2010 byl rozhodující pro překročení tvorby Základního fondu zdravotního pojištění i v okamžiku, kdy i za této situace poklesla oproti roku 2009 částka předpisu pojistného z v.z.p. o 1,3% a v porovnání s rokem 2008 dokonce o 1,8%.”
Zdroj: Výroční zpráva VZP ČR 2010 (kapitola 5.1 Základní fond zdravotního pojištění, strana 28).
Ohodnoťte tento článek!