Třebíčská nemocnice pracuje podle plánu

Titulní obrázek

„Třebíčská nemocnice a především její vedení se stalo před časem terčem ostrých výtek v článku, který kritizoval postup managementu v řadě případů, které spolu nesouvisejí. Ve zmíněném článku zazněla také řada nepravdivých a zavádějících informací, které bych rád v těchto řádcích vysvětlil a uvedl na pravou míru,“ píše Petr Mayer ředitel Nemocnice Třebíč…

Třebíčská nemocnice a především její vedení se stalo před časem terčem ostrých výtek v článku, který kritizoval postup managementu v řadě případů, které spolu nesouvisejí. Ve zmíněném článku zazněla také řada nepravdivých a zavádějících informací, které bych rád v těchto řádcích vysvětlil a uvedl na pravou míru. Smyslem naší reakce není nekonečné dopisování a výměna názorů na stránkách novin, ale informování nejen pacientů, ale také veřejnosti o krocích, které vedení nemocnice dělá, a o dění v našem zdravotnickém zařízení.

Nemocnice Třebíč má již několik let stanovenou a komunikovanou vizi a strategii řízení na několik let do budoucna. Součástí této strategie je mimo jiné i systém projektového řízení a s ním související předpisy, které se týkají také popisovaného případu centrálních laboratoří. Projekt centrální laboratoře byl řádně vyhlášen v roce 2005 a v letošním roce bude ukončen. Řízení celého projektu a pozice šéfa centrální laboratoře jsme nabídli třem primářkám jednotlivých laboratorních oborů. Všechny nabídku ale odmítly. Právě proto byla vedením projektu pověřena dlouholetá a zkušená pracovnice Nemocnice Třebíč, inženýrka klinické biochemie Jarmila Králová.

Služby na jednom místě

Hlavním smyslem centralizace bylo nabídnout pacientům lepší a pohodlnější služby na jednom místě a nemocnici efektivní provoz. Ten spočívá v jednotném a výhodnějším nákupu, zjednodušení logistiky provozu laboratoře a efektivním využití personálu a přístrojové techniky.

Není také pravdivou informací, že vedení nemocnice provádělo změny bez souhlasu příslušných institucí. O organizační změně v provozu laboratoří byl informován zřizovatel, kterým je kraj Vysočina a který Radou kraje tuto organizační změnu schválil.

Ve vztahu k VZP a ostatním pojišťovnám se nic nezměnilo, vedoucí lékaři pro jednotlivé odbornosti se svými odpovědnostmi zůstali beze změn.

Není pochyb že MUDr. Fraňková je vynikající odborník a skutečně pozvedla úroveň hematoonkologie v Třebíči. I nadále je jako vedoucí lékař odpovědná za obor hematologie včetně ambulance v naší nemocnici. Není tedy pravda, že by péče o nemocné pacienty v oboru hematoonkologie nebyla na patřičné úrovni, jak nepravdivě a poplašně uvádí článek otištěný na těchto stránkách.

Bývalým primářem hematologie byl MUDr. Vencl (nikoliv Veselý, jak uvádí autor článku), který bohužel v roce 2000 zemřel. Nenalezení náhrady bývalým vedením nemocnice způsobilo ztrátu transfuzního oddělení pro nemocnici, a proto bylo toto pracoviště v lednu 2001 pronajato Fakultní nemocnici Brno.

Kardiologie funguje

Kardiologická péče v Nemocnici Třebíč je zajištěna v souladu se zdravotními zákony! Diagnostická péče je poskytována tzv. způsobilou osobou. To znamená lékařem, který může samostatně poskytovat diagnostickou péči v ambulanci a je erudovaným odborníkem. Kardiologická ambulance a platby za její provoz jsou součástí paušálu, který nemocnici hradí VZP a nejde o žádné přilepšování rozpočtu. Péče o dětské pacienty v oboru kardiologie je také zajištěna erudovanými odborníky v rámci dětského oddělení Nemocnice Třebíč.

O záměně víme od září

Vedení nemocnice se ostře ohrazuje také proti lživým informacím k případu záměny novorozenců, podle kterých mělo o případu vedení vědět již od jara letošního roku. Nemocnice byla o případu informována Orgánem sociálně právní ochrany dítěte v součinnosti se zřizovatelem nemocnice na konci září. To je také dokladováno příslušnými zápisy z jednání. Nemocnice jako první podala trestní oznámení na neznámého pachatele v zájmu okamžitého šetření případu.

Pokud autor zmíněného článku uvádí, že vedení nemocnice případ tajilo, měl by dokladovat svá tvrzení důkazy. V opačném případě se pohybuje na hranici pomluvy a křivých obvinění.

Jak už jsme uvedl v úvodu tohoto článku, který je především informací o skutečném dění v Nemocnici Třebíč pro její pacienty, vedení pracuje podle dlouhodobého strategického plánu. Zná tedy další návazné kroky, které nemocnici čekají v nejbližších týdnech, měsících a nejbližším roce. Během příštího týdne proběhne certifikační audit nemocnice dle norem ISO. Do konce roku se nemocnice připravuje na změny související s přijatou reformou zdravotnictví a do jednoho roku čeká nemocnici ukončení akreditačního procesu, který vede ke zkvalitnění péče, postupů a především bezpečnosti pacientů. Právě akreditace nemocnice je jedním z nejdůležitějších kroků pro pacienty a také celou Nemocnici Třebíč.

Petr Mayer ředitel Nemocnice Třebíč, Regionální deník

Ohodnoťte tento článek!