Udělejme seriózní průzkum, zda lékaři členství chtějí

Titulní obrázek

„Bylo by vhodnější, místo mediálních válek, udělat nezávislé šetření mezi samotnými lékaři, zda povinné členství chtějí. Výsledku takového šetření bychom se pak měli demokraticky podřídit,“ píše MUDr. Josef Janeček k aktuálnímu tématu zákona o vedení zdravotnických komor…

Aktuální události ve zdravotnictví hodnotí od září skupina „stálých komentátorů“ Zdraví.Euro.cz. Téma na tento týden zní: Místopředseda zdravotního výboru Josef Kochan (ODS) předkládá zákon o změnách hlasování a odvolávání vedení zdravotnických komor. Další poslanci chtějí navrhnout nepovinné členství v těchto komorách. Mnohé z funkcí komor by tak převzal stát. Co na tyto chystané změny říkáte vy?

Odpovídá MUDr. Josef Janeček, předseda o.s. Rodiče proti lhostejnosti, člen Kulatého stolu k otázkám financování zdravotnictví

Problém je v tom, že komory ve zdravotnictví jsou často chápány, na rozdíl od jiných komor, jako politické organizace. Proto jsou otázky členství často doprovázeny velmi agresivními politickými útoky.

Vzhledem k tomu, že jsou možné oba modely. Bylo by vhodnější, místo mediálních válek, udělat nezávislé šetření mezi samotnými lékaři, zda povinné členství chtějí. Výsledku takového šetření bychom se pak měli demokraticky podřídit.

Osobně se domnívám, že povinné členství by mělo smysl pro lékaře, kteří pracují samostatně, či lékaře v pozicích garantujících odbornost týmu, např. primáři na odděleních. Zřejmě nemá valný význam pro absolventy v předatestační přípravě.

O vztahu profesní komory a státu se má rozhodovat podle toho, zda komora vykonává státní správy v přenesené působnosti. V tom případě musí mít stát možnost tento výkon státní správy kontrolovat a v případě špatného výkonu opravit.

Nemyslím si, že by bylo přínosné rušit povinné členství politickou silou. V tomto bodě se mi nezdá kritizovaný návrh poslance Kochana, který podmiňuje platnost voleb účasti nadpoloviční většiny členů příslušného okresního sdružení nijak revoluční, protože už dnešní zákon o komorách podmiňuje usnášeníschopnost okresního shromáždění přítomností nadpoloviční většiny členů okresního sdružení.

MUDr. Josef Janeček, www.Zdravi.Euro.cz

předseda o.s. Rodiče proti lhostejnosti

Ohodnoťte tento článek!