Už žádné smlouvy s kapitací nižší než 55 Kč

Titulní obrázek

Praktický lékař Bohumír Šimek vyzývá své kolegy, aby místo vyjednávání podnikli jiné nátlakové kroky. „Nepodepisujme smlouvy a dodatky, dokud na nich nebude kapitace 55,-Kč a zrušeny regulace, které jsou přímým poškozováním klientů pojišťoven. Pojišťovny na toto navýšení mají, ale odmítají dát,“ píše pro Zdraví.Euro.cz…

Komentář čtenáře Zdraví.Euro.cz

Vážení kolegové a kolegyně! Vážený kolego Šmatláku a Jelínku!

Stávky nám nepomohou!

Nejen prázdná dohadování o cenách, ale činy chceme!

Většina z nás víme, že teprve kapitace 55,-Kč zastavuje ekonomický propad našeho podniku, za jehož chod jsme odpovědní

svým pacientům, své sestře i sami sobě.

Většina z nás víme, že pojišťovny na toto navýšení mají, ale odmítají dát.

Většina z nás víme, že začíná destrukce primární péče a tím i destrukce celého našeho zdravotnictví.

Co z toho pro nás vyplývá?

Nepodepisovat smlouvy a dodatky, dokud na nich nebude kapitace 55,-Kč a zrušeny regulace, které jsou přímým poškozováním klientů pojišťoven.

Poslední dobou je běžnou nemravností pojišťoven uzavírat smlouvy po začátku období. Nebude-li podepsána smlouva před započetím nového období, tedy do konce roku, stáváme se z donucení pojišťoven nesmluvními lékaři.

Co to znamená? Že naši pacienti nesmí čerpat peníze na svou zdravotní péči ze zaplaceného zdravotního pojištění. Proto všechny recepty a žádanky na rtg a další odborná vyšetření musíme označit slovy „Hradí pacient“. Bez tohoto označení se vystavujeme riziku, že ty předepsané léky a uskutečněná vyšetření zdravotní pojišťovně zaplatíme, protože nemáme právo je psát na účet pojišťovny.

A kdo se z nás bojí, nemusí zpočátku vybírat za svou práci nic, ale pouze žádat o dobrovolné sponzorské dary nebo naturálie. To není trestné. Máme precedens.

A pak budeme mít na vybranou: Buď přijmout kapitaci 55,-Kč a smlouvu podepsat, nebo komu se to zalíbí, zůstane v režimu pokladenského financování primární péče s vkládáním vratných garančních peněz proplácením zdravotní péče pacientem a nechá to na politicích, aby ty peníze byly skutečně vratné. My jsme ty zvrhlé zákony proti pacientům a jejich ošetřujícím lékařům nedělali. My nemáme co napravovat!

A pokud někdo z nás podepíše smlouvu s kapitací na 42,-Kč či méně, bude toho litovat, až my ji podepíšeme na 55,-Kč nebo až bude našimi politiky nastolen pokladenský systém, jediný spravedlivý pro pacienty a jejich ošetřující lékaře.

Při tomto postupu neporušujeme žádný zákon! Na vině je pojišťovna, která odmítá nabídnout smlouvu na úrovni kapitace 55,-Kč, která teprve umožňuje, abychom nadále nesetrvávali v pozici sociálněekonomického polštáře našich obyvatel, který je již dnes zcela zbytečný.

Vážení kolegové! Nejednáte za sebe, ale za všechny praktické lékaře! Ve vašich rukou je budoucnost našeho oboru! Hlavu vzhůru! Chceme být také svobodní lidé!

MUDr. Bohumír Šimek, www.Zdravi.Euro.cz

praktický lékař, Křemže

Ohodnoťte tento článek!