Uzavřeme sestru v kleci?

sestra, lékařka

Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků, z. s. (POUZP) předkládá své vyjádření a stanovisko ke stále hlasitěji diskutovanému tématu vzdělávání zdravotnických pracovníků, především všeobecných sester. Toto stanovisko navazuje na vyjádření Prezidia České asociace sester.

POUZP, organizace která byla založena v roce 1991, po celou dobu své existence spolupracuje v rámci připomínkových řízení, hájí zájmy zdravotnických pracovníků a to nejen z pohledu vzdělávání, ale snaží se bránit i prestiž zdravotnických pracovníků. Ona prestiž povolání sestry se poslední dobou vytrácí.

O povolání sestry, její náplně práce, odborných činnostech stále častěji nerozhodují právě sestry, nýbrž lékaři, poslanci a senátoři. Řada z nich však ošetřovatelství nestudovala a o výkonu povolání sestry, jak se domníváme, ví velmi málo. V současné době, kdy se požadavky na toto extrémně náročné povolání neustále zvyšují, se setkáváme se snahou povolání sestry degradovat do doby před 20 lety.

Za tu dobu se toto regulované povolání dostalo na špičkovou úroveň, české sestry a nejen ony ale i ostatní zdravotničtí pracovníci, jsou velmi žádáni v okolních státech EU i mimo ni. A to z důvodu své vysoké odborné kvalifikace. A proto jako poděkování zdevalvujeme jejich vzdělávání oproti jiným zemím EU? Vždyť nesplněním adekvátního kvalifikačního vzdělání, které nám určuje Směrnice 2013/55EU, uzavřeme českou sestru do klece, bez možnosti svobodného vycestování za prací.

Tak často diskutované téma vzdělávání sester systémem 4+1 na středoškolské úrovni do systému zdravotnictví zajisté nepřivede ony masy sester, o kterých tak často slýcháme. POUZP zásadně nesouhlasí s tímto návrhem, neboť přinese opačný efekt.

Již jen při myšlence středoškolského vzdělávání sester nám musí být zcela jasný platový posun směrem k nižším platovým třídám. A tento krok opravdu přivede sestry do českého zdravotnictví? Obáváme se spíše odlivu, neboť již v této době je práce zdravotnických pracovníků podfinancovaná a všechny vlády ČR opětovně hledají, nebo se snaží najít prostředky jak tuto práci se zdravím obyvatel České republiky lépe ohodnotit.

Vysokoškolské, či vyšší odborné vzdělání všeobecných sester nelze nahradit jedním rokem odborné přípravy. Nyní se sestry odborně připravují 3 roky, aby získaly potřebnou dávku znalostí a mohly kvalifikovaně pracovat ve zdravotnických zařízeních. Zkrácení doby odborné přípravy je z našeho pohledu nesystematické, nelogické a plyne z něj pouze snížení kvality poskytované zdravotní péče občanům státu.

Návrh řešit nedostatek lékařů navýšením kompetencí sester a převzetím části jejich práce je myšlenka budoucnosti, která je ovšem naplnitelná pouze v případě, že bude sestra adekvátně vzdělaná. Komplexní tým pracovníků ošetřovatelské péče se neskládá pouze ze sester, máme zde další povolání, ať již zdravotnického asistenta, ošetřovatele či sanitáře. Všichni tito pracovníci patří do týmu, kde má každý své kompetence, postavení, i místo v systému ošetřovatelské péče. Nelze je nahradit univerzální sestrou 4+1.

Nedostatek sester nelze řešit přesunem kvalifikačního vzdělávání, ale adekvátním finančním ohodnocením, které bude odpovídat náročnosti povolání. Povoláním, které pracuje se zdravím a tím i blahobytem a spokojeností. V rozhodujícím období života, tedy volby svého povolání, se jen velmi vyzrálý jedinec dokáže rozhodnout a zodpovědně připravit na tak náročné povolání byť by studium bylo o rok delší.

Takto mladí lidé nejsou dostatečně připraveni na realitu svého povolání, až zralejší dospělý člověk je schopen posoudit zda má vlastnosti, které mu pomohou stát se sestrou a pečovat o druhé, vždyť i z historického hlediska chodily řádové sestry do špitálu ošetřovat potřebné až po dosažení opravdové dospělosti v 21 letech.

Snad jen pár otázek, na které bychom si měli všichni zodpovědně odpovědět:

1. Který rodič dá své dítě studovat pro výkon povolání, o kterém bude vědět, že mu neumožní vycestovat za hranice našeho státu, aby mohlo toto povolání vykonávat?

2. Kdo z nás si přeje snížení odborných znalostí sester, tím i snížení kvality poskytované péče?

3. Kdo z nás si přeje snížení finančního ohodnocení sester?

4. Kdo je připraven řešit situaci, které povede k dalšímu odlivu kvalifikovaného zdravotnického personálu mimo resort?

5. Kdo se pak o nás v době nemoci postará?

POUZP zcela zásadně odmítá degradaci a znevažování postavení a práce sester. Jsme o problematice připraveni dále diskutovat s odbornou veřejností a politickými stranami.

Rada POUZP

Ohodnoťte tento článek!