Vážení čtenáři,

Zdravotnické noviny 1/2013

chtěla bych se s vámi podělit o své zážitky a některé informace uvést na pravou míru.

Koncem minulého roku Ministerstvo zdravotnictví ČR rozeslalo všem přímo řízeným organizacím dopis, v němž se mimo jiné píše, že „Odborový svaz zdravotní a sociální péče spolu s Ministerstvem zdravotnictví vedl spor se společností Mladá fronta a. s. o vydávání periodika noviny, které máme ve společné správě“ a ohání se rozhodnutím Vrchního soudu v Praze, jímž mělo být rozhodnuto, že společnost Mladá fronta a.s. se má zdržet neoprávněného vydávání „týdeníku noviny“ (včetně všech příloh). Společnost Mladá fronta a. s. toto rozhodnutí nerespektuje a i přesto stále vydává toto periodikum pod shodným názvem a grafikou, jako oprávněný vydavatel OS a MZ, kterým je vydavatel Ambit Media a. s.“

A dále: „Za účelem snížení negativních následků protiprávního jednání společnosti Mladá fronta a. s. Vás žádám o zaslání informace, zda odebíráte noviny (včetně příloh), v jakém počtu a od jakého vydavatele tyto noviny jsou.“ Podepsán Ing. Petr Salák, vrchní ředitel pro ekonomiku pověřený řízením finančního odboru.

Co na tom, že noviny jsou čtrnáctideník. A už vůbec nemají graficky nic společného s novinami Ambit Media a. s.

Již v roce 2008, za vlády ministra Julínka, MZ ČR rozeslalo všem přímo řízeným organizacím mail, v němž mimo jiné stojí, že „z důvodu přípravy nového zdravotnického periodika si ministerstvo zdravotnictví nepřeje, aby podřízené organizace a organizační složky státu v roce 2009 odebíraly také noviny. Žádáme tedy, aby toto periodikum nebylo v příštím roce odebíráno a aby nebylo na příští rok ani předpláceno… Pokud již bylo zmíněné periodikum předplaceno, informujte o tom prosím Ministerstvo zdravotnictví. V brzké době budete zpravena/zpraven o bližších okolnostech této věci. Žádám Vás, paní ředitelko, pane řediteli, aby tento pokyn byl zachován v úplné důvěrnosti.“ Podepsán Ing. Pavel Kocourek, ředitel odboru hospodaření přímo řízených organizací. Chápu, šetřit se musí na všech stupních.

noviny vydávané společností Ambit Media o sobě prohlašují, že jsou „pravé s tradicí“ a že první číslo vyšlo 21. července 1952. Přitom každý ví, že jejich tradice je čtyřletá, neboť první číslo vyšlo 26. ledna 2009, jak samy píší ve svých novinách. Přijde mi pak zvláštní, když se lékaři na stránkách těchto novin vyjadřují ve smyslu, že noviny čtou posledních dvacet let či že k jejich předplatitelům patří již desítky let. Je to opravdu zmatek, zdravotníci nevědí, kam se vyjadřují, do kterých novin posílají články…

Závěrem dovolte pár faktů. V nedávné době bylo ve prospěch Mladé fronty a.s. zapsáno hned několik ochranných známek s prvkem noviny. Existence ochranné známky zaručuje společnosti Mladá fronta a. s. jako jejímu vlastníkovi výlučné právo užívat ochrannou známku, tedy příslušné označení ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna, tedy mj. pro tiskoviny, periodický a neperiodický tisk, zejména časopisy, noviny, knihy (třída 16) a nakladatelská a vydavatelská činnost v oboru zábavních, odborných, zpravodajských a vzdělávacích tiskovin, časopisů, periodických i neperiodických publikací (třída 41).

Úřad průmyslového vlastnictví prohlásil za neplatné s účinky ex tunc (tedy od počátku!!) ochranné známky Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR (licence Ambit): noviny, Lékařské listy, Kongresový list PŘÍLOHA TÝDENÍKU noviny, tedy všechny značky související s vydáváním Zdravotnických novin, a v té souvislosti uvedl, že Mladá fronta a. s. je nyní jediným oprávněným uživatelem těchto označení. Pro vaši lepší informaci, právnický výraz ex tunc znamená, že na ochranné známky odborů se nyní pohlíží, jako by nikdy neexistovaly. Tedy sečteno podtrženo, „jejich“ ochranná známka neexistuje.

O vývoji této nesporně zajímavé kauzy vás budeme i nadále informovat.

Ohodnoťte tento článek!