Vážení čtenáři – návštěvníci Zdraví.Euro.cz!

Markéta Mikšová

Jsem ráda, že se vám webová stránka Zdravotnictví a medicína líbí, že ji považujete za zdroj užitečných informací, hojně ji navštěvujete a jejím prostřednictvím si vyměňujete názory. Zdraví.Euro.cz vám bude i nadále zprostřed­ko­vávat pravidelné aktuální zpravodajství ze zdravotnictví a oblíbené diskuse. Mnozí s vás jsou předplatiteli tištěné podoby Zdravotnictví a medicína, proto dovolte, abych vás informovala o změnách, které jsme v úvodu tohoto roku učinili.

Především se mění periodicita vydávání. Jak ukázal výzkum agentury STEM/MARK, vy – naši čtenáři – máte na čtení stále méně času, jako zdroj informací využíváte spíše internet. Více by vám tedy vyhovovalo, kdybyste svůj oblíbený zdroj informací dostávali jednou za dva týdny, někteří z vás si přáli dokonce měsíčník. Vyhověli jsme tedy vašemu přání a od Nového roku vycházíme jako čtrnáctideník. Přicházíme k vám v novém formátu a moderní grafické úpravě, která více odpovídá současnému pojetí časopisu. První číslo již máte před sebou.

Zdravotnictví a medicína zůstávají časopisem pro odborníky ve zdravotnictví, především pro lékaře a farmaceuty, a přinášejí stejné rubriky jako dosud – analytické články mapující české zdravotnictví, komentáře na aktuální témata, stručný přehled událostí v resortu za uplynulé dva týdny, monitoring zdravotnických a medicínských zajímavostí ze zahraničních zdrojů, zpravodajství z domácích i zahraničních lékařských kongresů, aktuality z medicíny, názory čtenářů, právní a ekonomické poradenství zaměřené na specifické problémy ve zdravotnictví, legislativní novinky, kalendář vzdělávacích akcí odborných lékařských společností, nové knihy, zajímavé webové stránky a trh práce.

Časopis jsme rozšířili o 16 stran, což umožňuje obohatit jeho obsah o další zajímavé rubriky – reportáže ze zajímavých zdravotnických pracovišť, více rozhovorů s osobnostmi české medicíny, zkušenosti zdravotníků s prací v zahraničí, historická témata i pohledy na budoucnost a trendy medicínských oborů. Více se chceme věnovat rovněž problematice ambulantních specialistů, novinkám z vědeckého výzkumu, lékové politice, elektronizaci zdravotnictví, recenzím odborných publikací, ale i společenskému dění mezi lékaři a dalším tématům a rubrikám.

Lékařské listy a Pacientské listy budou ve stejném rozsahu vycházet jednou měsíčně. Cena ročního předplatného se snižuje na 590 Kč, cena elektronické podoby časopisu je stanovena na 250 Kč.

Věřím, že se vám nová podoba Zdravotnictví a medicína bude líbit.
Přeji vám pevné zdraví, pracovní elán, pohodu a štěstí v osobním životě.

Markéta Mikšová
miksova@mf.cz

Ohodnoťte tento článek!