Vláda plivla lékařům do tváře

Milan Kubek

Rozhodnutí vlády pokračovat v investicích do fakultních nemocnic za 16 miliard korun je plivnutím do tváře českým lékařům.

V situaci, kdy stovky lékařů každý rok odchází z existenčních důvodů do zahraničí a kdy většina nemocnic je personálně již tak zdevastovaná, že není zajištěna bezpečnost pacientů a bez porušování zákoníku práce by poskytování lékařské péče zkolabovalo.

V situaci, kdy se vláda nestydí nechat mladé lékaře pracovat za minimální mzdy a ještě je k tomu nutí platit tisíce za povinné specializační vzdělávání a atestační zkoušky.

V situaci, kdy jsou soukromí lékaři zdravotními pojišťovnami finančně postihování za léčení pacientů lege artis.

V situaci, kdy ministr zdravotnictví odmítá realizovat úsporná opatření navrhovaná v lékové oblasti Českou lékařskou komorou a vláda přitom tvrdí, že nemá 3 miliardy korun potřebné pro zvýšení hodinové mzdy lékařů na 200 – 400 Kč v závislosti na dosažené kvalifikaci a praxi.

V situaci, kdy kvůli pouhým 3 miliardám korun vláda riskuje vznik krize, jakou naše zdravotnictví nezažilo, přičemž zneužívá pacienty jako rukojmí k vydírání lékařů, v takové situaci nelze včerejší rozhodnutí vlády investovat 16 miliard korun na modernizaci fakultních nemocnic nazvat jinak než plivnutím do tváře českým lékařům.

V Praze 15.12.2010, MUDr. Milan Kubek, prezident ČLK

Reakce MZ na nepravdivé informace v tiskovém prohlášení České lékařské komory „Vláda plivla lékařům do tváře“:

Ministerstvo zdravotnictví se musí ohradit proti nepravdivému tvrzení v tiskovém prohlášení České lékařské komory.

Vláda na svém zasedání nerozhodla o žádných investicích do fakultních nemocnic ve výši 16 miliard korun, jak toto prohlášení uvádí.

Naopak vzhledem k úsporným opatřením v kapitole ministerstva zdravotnictví došlo k významnému snížení finančních prostředků určených pro investice. Oproti předchozímu období jde o dvoutřetinové snížení. Limit pro investice v následujících šesti letech byl stanoven na 3.5 miliardy korun.

Je politováníhodné, že tak významná organizace jako je Česká lékařská komora, využívá pro obhajobu své kampaně „Děkujeme, odcházíme“ naprosto nepravdivé informace.

Ministerstvo zdravotnictví

Ohodnoťte tento článek!