SMO ČR a ČLK: Všude přece žijí lidé

Předseda Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) Mgr. František Lukl a prezident České lékařské komory (ČLK) MUDr. Milan Kubek jednali o současné personální krizi českého zdravotnictví a o možnostech jak zachránit české zdravotnictví a zachovat dostupnost bezpečné zdravotní péče pro občany v regionech.

SMO ČR a ČLK:

– Upozorňují, že zdravotnictví je v ČR kriticky podfinancováno a že kvůli nedostatku lékařů a ostatních zdravotníků je dostupnost zdravotních služeb pro občany zajišťována pouze díky porušování zákonů a dalších právních norem.

– Zdůrazňují, že zdravotnictví není žádnou černou dírou na peníze a že investice do zdravotnictví naopak patří k těm nejefektivnějším. Zdravotnictví vytváří hodnoty, neboť pouze zdraví lidé mohou pracovat a platit daně. Zdravotnictví plní významnou sociálně stabilizační funkci a zdravotnická zařízení jsou významnými zaměstnavateli, ale i odběrateli zboží a služeb. S ohledem na stárnutí populace se právě zdravotnictví může spolu se sociálními službami stát jedním z motorů moderní ekonomiky.

– Varují před prohlubujícími se rozdíly v dostupnosti zdravotních služeb mezi velkými městy a venkovem. Obyvatelé vesnic, městeček i okresních měst jsou tak stále více diskriminováni oproti obyvatelům velkým měst, když sice platí stejné daně i zdravotní pojištění a formálně mají stejná práva, ale zdravotní péče se pro ně stává stále hůře dostupnou. Rušení zdravotnických zařízení snižuje kvalitu života obyvatel na venkově a přispívá tak k jeho vylidňování.

– Vyzývají Vládu ČR, aby urychleně přijala plán pro řešení personální a finanční krize ve zdravotnictví.

– Vyzývají Vládu ČR i zdravotní pojišťovny, aby podpořily regionální zdravotnictví a to nejenom malé nemocnice, ale také privátní praxe praktický lékařů a ambulantních specialistů.

SMO ČR podporuje aktivity ČLK směřující k zajištění dostupnosti kvalitní a bezpečné zdravotní péče pro všechny obyvatele ČR. Zejména:

– Zvýšení výdajů na zdravotnictví.

– Spravedlnost v úhradách zdravotních služeb.

– Zvýšení platů zdravotníků a sjednocení způsobu odměňování v nemocnicích.

– Reformu vzdělávání lékařů a zdravotních sester, která umožní absolvovat praktickou část specializační přípravy v regionálních nemocnicích.

– Kontrolu personálního zajištění zdravotních služeb ze strany nezávislé profesní komory.

V Praze, 1.6.2016

Mgr. František Lukl – předseda Svazu měst a obcí ČR
MUDr. Milan Kubek – prezident České lékařské komory

Ohodnoťte tento článek!