Vyšší poplatek za lůžko je sociálně únosný

peníze

Novou vládu čeká v nejbližší době příprava a realizace řady nepopulárních kroků, které se dotknou i systému zdravotnictví.

Resortní ministr Leoš Heger se zavázal, že bude pečlivě analyzovat dopad těchto kroků na sociálně nejslabší skupiny obyvatelstva. Že tento slib plní, lze demonstrovat například na uvažovaném zvýšení poplatku za hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení.

V programovém prohlášení se hovoří o zvýšení zmíněného poplatku ze současných šedesáti korun na minimálně stokorunu za den, což by mělo odrážet reálné náklady za hotelové služby pro pacienta.

Téměř ihned po jmenování nové vlády jsme na ministerstvu zdravotnictví začali analyzovat případný dopad na nízkopříjmové domácnosti, zda by zvýšení poplatku bylo sociálně únosné.

Musím zdůraznit, že ti skutečně nejpotřebnější, tj. lidé v hmotné nouzi, tento poplatek vůbec neplatí a zvýšení by se jich tedy vůbec netýkalo.

V naší analýze jsme pracovali s domácností důchodců, kteří si nijak dodatečně nepřivydělávají a zároveň patří mezi pětinu nejchudších. Podle rodinných účtů ze statistického úřadu jsme zkoumali, kolik činí jejich spotřební vydání, pokud nejsou hospitalizováni ve zdravotnickém zařízení.

Zaměřili jsme se na položky jako potraviny, nealkoholické nápoje, spotřeba vody, energií a výdaje na dopravní prostředky. Průměrné vydání pětiny nejchudších domácností důchodců na osobu a den potom představuje částku kolem 130 korun.

Dále jsme se zabývali desetinou nejchudších domácností včetně rodin s dětmi. Zde se výdaje na osobu pohybují kolem stokoruny za den, ale zahrnují i výdaje dětí, které spotřebovávají méně většinu zkoumaných položek, takže průměr pro dospělého jedince bude nepochybně vyšší.

I tady platí, že velká část domácností bude patřit mezi ohrožené hmotnou nouzí, a tudíž jsou od poplatků osvobozené. Kromě toho nyní intenzívně jednáme s ministerstvem práce a sociálních věcí o případné kompenzaci v možných individuálních případech sociální potřebnosti.

Pokud bych měl celou naši analýzu shrnout, zvýšení poplatku za hospitalizaci na stokorunu by nebylo v žádném případě sociálně neúnosné. Nárůst na stokorunu totiž kopíruje v absolutní hodnotě denní útratu těch sociálně nejslabších.

Pro zdravotnická zařízení se dodatečný výnos stane vítaným příspěvkem pro zvýšení kvality péče a nebudou již muset své hotelové služby tolik dotovat na úkor důležitějších účelů.

Autor je 1. náměstek ministra zdravotnictví za TOP 09

Ohodnoťte tento článek!