PTC: VZP pod vedením ředitele Kabátka otevřeně přiznala svou neschopnost

PTC

Protonové centrum od 1. 10. 2014 sjednotilo ceny za frakci pro všechny nesmluvní partnery. Ceny za frakci, které platí pro všechny nesmluvní partnery, tedy i pro české pojišťovny, které nemají smluvní vztah s PTC, vychází z metodiky Ministerstva zdravotnictví ČR. Tento kalkulační list byl již v roce 2013 předložen SROBF, která ho následně předložila MZ ČR.

TISKOVÁ ZPRÁVA PTC

VZP měla již od roku 2006 garantovány nejlepší cenové podmínky, které však opakovaně odmítala. VZP ČR se tedy pouze svým vlastním rozhodnutím ocitla v pozici nesmluvního partnera. Přitom nic nebrání uzavření standardní smlouvy s PTC. Pro klienty VZP je určitě výhodnější, aby VZP uzavřela s PTC standardní smlouvu, navíc za výhodných cenových podmínek, než aby je posílala do Mnichova a hradila vícenáklady na ubytování, překladatele a jiné služby, které léčbu celkově prodraží.

Posílat pacienty do Mnichova je rozhodnutí VZP a ve svém důsledku je nákladnější a nepohodlnější pro pojišťovnu i pacienty.

PTC vyzývalo opakovaně VZP ČR k jednání již od roku 2012. VZP ČR však po celou dobu tyto jednání komplikovala a v září 2014 na výzvy k jednání ředitel Kabátek přestal reagovat úplně.

Výhodné cenové nabídky jsou připraveny pro všechny české pojišťovny, které mají skutečný zájem zajistit svým klientům přístup k šetrné a bezpečné léčbě, zajistit si kapacitu v PTC v Praze a chovat se ekonomicky a zodpovědně vůči svěřeným finančním prostředkům.

Protonové centrum v Praze disponuje nejmodernější technologií v Evropě pro radioterapeutickou léčbu nádorových onemocnění i tak potřebnou diagnostikou, která šanci na včasný záchyt nemoci zvyšuje a tím i na její vyléčení. V Čechách se na diagnostiku neúměrně dlouho čeká a přesto, že zdravotnická zařízení naléhají na rozšíření možností diagnostiky, VZP odmítá s PTC uzavřít smlouvu dokonce i na nedostatkovou PET/CT.

Ohodnoťte tento článek!