Z3: Zklamání z jednání s ministrem

Zůstáváme, splňte sliby!

Zástupci Zdravotnické trojky se setkali s ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem, aby se osobně seznámili a detailně projednali jeho představy o splnění závazků plynoucích z Memoranda, které naznačil v tiskovém prohlášení dne 4.11.2011. Na jednání odbory přišly se vstřícnou nabídkou zvýšení pouze základních tarifních platů, nikoliv platů průměrných, jak je uvedeno v Memorandu.

Jednání s ministrem začalo velmi nestandardně a neslo se z jeho strany pouze v duchu politických deklarací a nálepkování, které bohužel neměly žádný racionální podklad. Zástupci zaměstnanců ve zdravotnictví nedostali od ministra na konkrétní otázky žádnou uspokojivou odpověď.

Ministr zdravotnictví na rozdíl od svého závazku uvedeného v Memorandu, že se zvýší průměrné platy a mzdy v příštím roce o 10 %, nabízel pouze růst základních platů o 6,25 % s nejasnou formou realizace. „Zvýšení platů by se podle tohoto návrhu ministra mohli dočkat pouze někteří zaměstnanci v 19 přímo řízených nemocnicích z celkového počtu 193 nemocnic. Odbory toto v žádném případě nepovažují za plošné zvýšení platů garantované Memorandem,“ říká Martin Engel.

„Ministerstvo bohužel do médií deklaruje něco naprosto jiného, než říká na uzavřeném jednání. Pan ministr na jednání se Zdravotnickou trojkou nabízel zvýšení platů základních tarifních, nikoliv průměrných. Rozdíl mezi tarifním a průměrným platem přitom představuje u zdravotní sestry rozdíl asi tisíc korun, v případě lékaře až tři tisíce korun,“ vysvětluje Tomáš Válek.

OSZSP ČR na jednání opakovaně požadoval zvýšení platů i ostatních pracovníků ve zdravotnictví. V tomto případě byl postoj ministerstva absolutně zamítavý. Ministerstvo neakceptovalo ani návrh odborů zajistit zvýšení platů změnou úhradové vyhlášky. Ministr byl přitom opakovaně upozorňován i zaměstnavateli, že bez zvýšení úhrad za poskytovanou péči nemají zaměstnavatelé vnitřní rezervy pro zvýšení platů.

Ministr Heger odbory na jednání překvapil populistickými výroky, že zvýšení platů zdravotnického personálu bude mít negativní dopady na rozsah poskytované péče o pacienty. „Zástupci Z3 se jednoznačně shodují, že ministerstvem navrhované reformy představují pro pacienty daleko větší nebezpečí než navýšení platů zaměstnancům nemocnic,“ uvedla Dagmar Žitníková.

Dnešní jednání je proto pro zástupce Zdravotnické trojky obrovským zklamáním a nadále budou pokračovat v naznačených scénářích kampaně Zůstáváme, splňte sliby.
V jejím rámci dnes zástupce Z3 doručil ministru Hegerovi exkluzivní sadu na čištění brýlí, aby si mohl znovu pořádně přečíst, k čemu se jménem ČR zavázal v Memorandu.

Ohodnoťte tento článek!