ČKZP: Zachrání české zdravotnictví snížení jeho kvality?

otazník, budoucnost

Přípravný výbor České komory zdravotnických pracovníků (PVČKZP) se na svém jednání dne 10. května 2016 zabýval podobou novely zákona č. 96/2004 Sb. a konstatuje, že:

1) Novela zákona nebyla v současném znění projednána s profesními sdruženími.

2) Novela rezignuje na soulad české legislativy s legislativou Evropské unie i na doporučení mezinárodních organizací zdravotnických pracovníků.

3) Zrušením registru ze zákona i navrhované přenesení registru ze zákona o nelékařských zdravotnických povoláních (96/2004 Sb.) do zákona o specifických zdravotních službách (373/2011 Sb.), a to nově bez vazby na celoživotní vzdělávání, ztratí stát dohled na kvalitu zdravotnických pracovníků.

4) Zrušení veřejného náhledu znemožní správním úřadům kontrolovat kvalifikace zdravotnických pracovníků při vydávání registrace poskytovatelům zdravotnických služeb.


Unknown media type: poll

5) Navrhovaná novela vzdělávání zdravotníků jde jak proti mezinárodním trendům, tak proti rozvoji českého zdravotnictví. Dle názoru PVČKZP tato změna navíc nedostatek zdravotníků vůbec neřeší.

6) Vzdělávání zdravotní sestry jiné, než terciární, není obvyklé a v EU je v současnosti pouze v Německu.

7) Mladé lidi přitahují k těmto povoláním odborné činnosti zdravotnických pracovníků všech profesí. Pokud ale budou zdravotničtí pracovníci vykonávat práci nad a mimo rámec jejich pracovní náplně (například suplovat činnost ošetřovatelek a ošetřovatelů, sanitářek a sanitářů, či se zabývat sobě nepříslušnou administrativou), mladé lidi tyto profese lákat nebudou. Je všeobecně známo, že povolání zdravotnických pracovníků je náročné fyzicky i psychicky. I proto považujeme za důležité průběžně zvyšovat prestiž zdravotnických pracovníků ve společnosti.

8) PVČKZP nabízí spolupráci při tvorbě novely zákona č.96/2004 Sb.

Za PV ČKZP:
Mgr. Tomáš Komínek, předseda představenstva
Mgr. Petr Máca, místopředseda představenstva
Ing. Lenka Janečková – Petýrková, jednatelka

Ohodnoťte tento článek!