Zdravotní knížky: jeden z nástrojů v konkurenčním boji pojišťoven

Milan Cabrnoch.

Elektronické zdravotní knížky se stále jasněji stávají nástrojem konkurence mezi zdravotními pojišťovnami. Pojišťovny lákají pojištěnce, když jim poskytují užitečnou a prospěšnou službu – přístup k jejich informacím o zdravotním stavu i o jejich pojištění. A funguje to.

V roce 2010 měla VZP ČR o více jak 235 000 pojištěnců více, než předpokládala, a to právě díky tomu, že nabízela službu elektronických zdravotních knížek . To se pochopitelně nelíbilo zaměstnaneckým zdravotním pojišťovnám, které tyto pojištěnce ztratily, nebo přinejmenším nezískaly – na rozdíl od předchozích let (v letech před rokem 2010 vždy VZP pojištěnci ubyli a zaměstnaneckým pojišťovnám přibyli).

Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny záhy přichází se svými elektronickými zdravotními knížkami, velmi zřetelně inspirovanými právě řešením VZP, známým jako IZIP. Tyto knížky, například Karta života či mVitakarta, postupně přináší podobné služby jako zdravotní knížka IZIP VZP.

Elektronická zdravotní knížka je správné a užitečné řešení, které přináší vyšší kvalitu a bezpečnost zdravotní péče, díky transparentnosti umožňuje efektivněji využívat nejen finanční zdroje, účinně brání plýtvání, dovoluje pacientovi aktivně se podílet jak na péči o vlastní zdraví, tak na kontrole zdravotního pojištění.

Správnou cestou by mělo být propojení elektronických zdravotních knížek všech zdravotních pojišťoven tak, aby s nimi lékaři, lékárny a další mohli pracovat bez ohledu na to, u které pojišťovna je jejich pacient pojištěn (podobně jako můžeme volat z mobilu na mobil bez ohledu na to, zda jsou O2 či Tmobile). Takové propojení musí podpořit a koordinovat stát. Součástí správného řešení je pozitivní motivace zdravotnických zařízení k práci s elektronickou zdravotní dokumentací.

Namísto toho však slouží zdravotní knížky jako nástroj konkurence. Zatímco VZP svou úspěšnou a ověřenou konkurenční výhodu systematicky likviduje, šikovnější zaměstnanecké pojišťovny ji rozvíjí a využívají. Není žádným překvapením, že VZP opět pojištěnci ubývají a její dluhy rostou.


1)

1)
“Pojišťovně se však podařilo poprvé v její historii počet pojištěnců udržet. Velký počet pojištěnců byl získán zejména akvizicemi spojenými s projektem elektronických zdravotních knížek a projevil se zde i nový klientsky orientovaný přístup Pojišťovny. Nárůst počtu pojištěnců ve srovnání se Zdravotně pojistným plánem 2010 byl rozhodující pro překročení tvorby Základního fondu zdravotního pojištění i v okamžiku, kdy i za této situace poklesla oproti roku 2009 částka předpisu pojistného z v.z.p. o 1,3% a v porovnání s rokem 2008 dokonce o 1,8%.”
Zdroj: Výroční zpráva VZP ČR 2010 (kapitola 5.1 Základní fond zdravotního pojištění, strana 28).
Ohodnoťte tento článek!