Zdravotnická trojka spouští novou kampaň – „Zůstáváme, splňte sliby“

Zůstáváme, splňte sliby!

Zdravotnické odborové organizace sdružené do formace Z3 (Zdravotnická trojka) jsou přesvědčeny, že manévr ministra Leoše Hegera v podobě uvažovaného šestiprocentního navýšení základních mezd pro zaměstnance českých nemocnic nemá dostatečnou oporu v tvrzení, že cokoli navíc by znamenalo omezení zdravotní péče.

„Zatím nemáme od pana ministra nic oficiálně, vycházíme z jeho tiskové zprávy a mediálních vystoupení koncem minulého týdne. Pozítří (ve středu 9. listopadu brzy ráno) se má uskutečnit schůzka, během níž se snad dozvíme více. Hlavně však budeme i nadále prosazovat naše argumenty a trvat na splnění závazku vlády,“ prohlašuje Dagmar Žitníková (OSZSP ČR).

Z3 v každém případě zůstává u svého plánu spustit kampaň Zůstáváme, splňte sliby, jejímž cílem je připomínat vládě České republiky, že se letos v únoru podpisem memoranda zavázala k navýšení mezd o deset procent.

„Nikoli pan doktor Leoš Heger, nikoli ministr zdravotnictví, ale stát, Česká republika, přijal tento závazek. Odmítáme uvěřit, že by si Česká republika neuměla zapamatovat, co před necelými devíti měsíci nechala stvrdit rukou svého zástupce,“ zdůrazňuje Martin Engel (LOK – SČL).

Kampaň Zůstáváme, splňte sliby bude až do Mikuláše připomínat obsah memoranda a jeho závaznost. Happeningy za účasti lékařů, sester i dalších nemocničních zaměstnanců se odehrají ve všech krajích České republiky. Začíná se 10. listopadu v Pardubicích.

Kromě toho bude Z3 doručovat ministru Hegerovi různé praktické dárky, které mají podpořit schopnost vzpomenout si, co bylo přislíbeno a k čemu se pan Heger jménem České republiky zdravotníkům zavázal. První z této série má podobu velké zvětšeniny Memoranda a budíku nastaveného na čas 12:05. Ano, podle Z3 je pět minut po dvanácté!

O dalších krocích bude Z3 průběžně informovat.

Ohodnoťte tento článek!