Zdravotnictví bez poplatků ubližuje nemocným

Zdravotnictví se dotýká nás všech, a nikdo neví, kdy bude lékařskou pomoc potřebovat. Byl bych moc rád, kdybychom se nad tímto složitým problémem zamysleli bez emocí a ideologických předsudků.

Jako lékař s praxí v USA a západní Evropě o této problematice přece jenom něco vím. Přímé platby za zdravotnictví nejsou nějakým českým výmyslem, ale jsou zavedeny prakticky v celé Evropě snad s výjimkou Velké Británie.

Ovšem tamní zdravotnický systém není to, co bychom měli následovat. Typické pro ostrovní království jsou totiž dlouhé fronty u lékařů, dlouhé čekací doby na odborná vyšetření a operace.

V České republice si lidé připlácejí u lékařů 14 procent z celkové částky za lékařské výkony, kdežto průměr evropských zemí je 25 procent, což znamená, že tamní obyvatelé platí lékařům v hotovosti téměř dvakrát víc než Češi.

Samozřejmě každá evropská země má systém poplatků jiný a někdo namítne, že třeba senioři od nich bývají osvobozeni. To je ovšem jen částečná pravda, protože senioři v některých zemích si pro změnu platí zdravotní pojištění ze svých důchodů a nedělá to za ně stát jako u nás.

Bez pomoci

Rád bych také rázně vyvrátil velký blud, že za komunistů bylo kvalitní bezplatné zdravotnictví pro všechny. Nebylo!

Do kvality v USA a vyspělých západoevropských zemí mělo daleko. Kardiochirurgické operace zachraňují život lidem s nemocným srdcem. Bez nich jsou pacienti odsouzeni na smrt. A na sklonku osmdesátých let za bývalého režimu se v Československu provádělo na 150 kardiochirurgických zákroků na milion obyvatel, zatímco v USA a západní Evropě zhruba 700 až 800 na milion obyvatel.

To znamenalo, že v Československu, které se chlubilo údajně vyspělým zdravotnictvím, zbytečně umíraly tisíce lidí s nemocným srdcem! Za komunistů také vyšlo nařízení ministerstva zdravotnictví, které odepřelo léčbu pomocí dialýzy, čili umělých ledvin lidem starším 56 let. To znamenalo, že starší pacienti s nemocnými ledvinami se nechávali za komunistů bez pomoci umřít.

Z vlastní zkušenosti vím, že tenkrát za totality jsme neměli k dispozici kvalitní léky a zastaralé přístroje byly velmi poruchové. Skutečně kvalitní péči měli jenom vybraní soudruzi ve speciálních zdravotnických zařízeních zvaných SANOPZ.

Na úkor kvality

Pokud tedy v současné době zrušíme zdravotnické poplatky, tak zdravotnictví přijde o miliardy korun ročně. A to bude znamenat jediné.

Omezení kvality zdravotní péče, prodloužení čekacích dob na operace (kdo má potíže s klouby, ví, jaká je to bolest a nemůže se dočkat, až půjde na operaci náhradního kyčelního kloubu) a omezené předepisování kvalitních léků.

Ohodnoťte tento článek!