Zneužívání léků lze zamezit jinak, než prolomením práva na soukromí milionů obyvatel ČR

léky

Asociace českých a moravských nemocnic sdílí obavy vyjádřené lékařskou i lékárnickou komorou, jakož i dalšími organizacemi lékařů ze snahy zákonem legalizovat shromažďování údajů o všech předepsaných lécích v centrálním úložišti SÚKL.

(Tiskové sdělení AČMN)

Návrh zákona, předložený poslanecké sněmovně je bezprecedentním prolomením ochrany nejcitlivějších osobních údajů o zdravotním stavu všech obyvatel, které může vést k jejich zneužívání v obrovském rozsahu.

AČMN upozorňuje, že návrh je v rozporu s Mezinárodní úmluvou o ochraně lidských práv a biomedicíně ratifikované Parlamentem ČR a nadřazené zákonům ČR.

Je v rozporu také s Listinou základních práv a svobod, stanovící nedotknutelnost soukromí.

V Praze 10.3. 2010

Ohodnoťte tento článek!