Zvyšování finanční spoluúčasti pacientů je zbytečné

„Vedení kraje (ODS) si vůbec neuvědomuje (nebo nechce uvědomit) rizika obrovských sankcí, která hrozí nemocnicím jako obchodním společnostem za porušování předpisů EU. Neuvedení závažných protiargumentů platí i pro další argumentaci hejtmana Pavla v uvedeném článku,“ píše ve své polemice Nápravník…

Polemika

Hejtman Pavel (ODS) se v rubrice karlovarské přílohy Práva Ohlasy na článek snažil zpochybnit názor MUDr. Brázdila na potřebu převažujících kompetencí státu pří řízení zdravotnictví. V hejtmanově argumentaci jsou však použité jen fragmenty problematiky, někdy až blízké polopravdám vytrženým ze souvislostí, účelově zaměřené a poplatné představám ODS, bez ohledu na skutečnou podstatu problémů a fakta, což lze chápat i jako úmyslné zkreslování problematiky.

Jak řekl poslanec ODS Říman (citováno dle PRÁVA): „Kdyby lidé věděli, co je čeká, tak by nás nevolili.“ O nedostatečné kompetentnosti pro oblast zdravotnictví svědčí třeba už srovnávání organizační struktury zdravotnictví s organizační strukturou železnic, což není ani srovnání hrušek s jablky, možná tak hrušek s uhlím, protože jde o zcela principiálně rozdílné určení působnosti těchto oblastí.

Současně to svědčí i o tom, že vedení kraje (ODS) si vůbec neuvědomuje (nebo nechce uvědomit) rizika obrovských sankcí, která hrozí nemocnicím jako obchodním společnostem za porušování předpisů EU. Neuvedení závažných protiargumentů platí i pro další argumentaci hejtmana v uvedeném článku, bohužel na to není dostatek místa. Vedení kraje, když se k problémům zdravotnictví vyjadřuje, tak pokud se jim nevyhne, neuvede obvykle podstatu problému, ale uvádí jen druhotné záležitosti, případně politické formulace. Jedna ukázka zkreslující argumentace: ve svém občasníku uvádí kraj na podporu svého postupu, že po novele legislativy v Holandsku budou ze zdravotního pojištění placeny zdravotní výkony soukromníků.

Ale to podstatné v novele, že všechny druhy veřejného zdravotního pojištění novela sloučila do jediného (a tím se podstatně zlepšilo financování zdravotnictví), že Holandsko se 16 mil. obyvatel zabezpečuje zdravotní péči pro všechny z veřejného zdravotního pojištění a financuje z něj 8 veřejných univerzitních nemocnic, 135 neziskových nemocnic většinou církevních, a hlavně že ze zákona je zakázáno hrazení výkonů komerčních nemocnic z veřejného zdravotního pojištění, to je již zamlčeno.

Chápu současné kroky MUDr. Ratha jako začátek snahy zavést do zdravotnictví pořádek a podporuji je. Ze stejných důvodů pokládám za správný a bezproblémově číselně doložitelný názor MUDr. Brázdila na nutnost určující role státu ve zdravotnictví, zachování principu solidarity ve stávajícím rozsahu a lze doložit, že zvyšování spoluúčasti je zbytečné.

Myslím si, že každý rozumně uvažující pacient i budoucí pacient musí s MUDr. Brázdilem souhlasit. Místo nepravdivého balamucení lidí zhoršením zdravotní péče, když nebudou realizovány změny dle ODS, stručně řečeno „plaťte, plaťte, omezte solidaritu“, by mělo vedení kraje raději vysvětlit, jak bylo vůbec možné vybrat Českou zdravotní, a. s., do vedení „akciovky“, když nesplňuje požadavky, a ODS zveřejnit analýzu dopadů své koncepce, z níž jasně vyplývá, jak se skutečně zhorší zdravotní péče pro většinu obyvatel (zejména pro důchodce, rodiny s malými dětmi a chroniky).

Dopracovanou verzi Modré šance pro zdravotnictví, která obsahuje i čísla, proto zřejmě označila raději za „soukromý názor senátora Julínka“. O zásadních problémech, jako je farmaceutická lobby (viz miliardové objemy marketingových pobídek) nebo nadměrná konkurence, a potřebě protiopatření se vůbec nemluví a ani o nich ODS neuvažuje.

Ing. Oldřich Nápravník, CSc, Právo

autor je bývalý ředitel polikliniky Sokolov

Ohodnoťte tento článek!