Jak na snížení provozních nákladů zdravotnických zařízení

PR

PR článek

Již druhý rok nabízí společnost HARTMANN – RICO českým nemocnicím program HARTMANN Solutions. Na podrobnosti k tomuto programu a konkrétní výsledky, které může přinést, jsme se ptali Lukáše Havelky, zodpovědného za nabídku HARTMANN Solutions pro nemocnice.

HARTMANN Solutions slibuje zdravotnickým zařízením výrazné úspory v provozních nákladech. Jak konkrétně toho dosahuje vzhledem k poměrně vysoké úrovni regulace českého zdravotnického systému?

Ekonomika českého zdravotnictví je specifická a řídí se určitými neměnnými principy. Ale to neznamená, že by poskytovatelé zdravotní péče nemohli využívat moderních nástrojů pro efektivní řízení nákladů, které se osvědčily v korporátní sféře. Z tohoto předpokladu HARTMANN Solutions vychází – zjednodušeně řečeno jde o systém služeb postavený na nabídce outsourcingu některých provozních procesů. Management daného zdravotnického zařízení se díky přenesení odpovědnosti za tyto aktivity může plně soustředit na skutečně důležité věci a zároveň získá velký prostor ke snižování provozních nákladů.

Ale takové řešení není žádnou novinkou ani v českém zdravotnictví.

Nebylo by, kdyby HARTMANN Solutions nezajišťovala provoz těchto procesů pod hlavičkou jediného dodavatele. To pro klienta znamená výrazně nižší náklady, než v případě odděleného outsourcingu jednotlivých aktivit, a to i v případě, že si z balíku HARTMANN Solutions vybere třeba jen jednu službu. A při tom bude mít jistotu, že využívá servis, který daný úkol řeší s ohledem na celý systém zdravotnického zařízení a na pozadí komplexního odborného know-how. HARTMANN Solutions tak nabízí unikátní potenciál, pokud jde o snižování nákladů na nejrůznějších úrovních.

Kde například?

Možnosti úspor lze hledat prakticky všude. Vezměme si třeba logistiku – dnes je vcelku běžným jevem, že se do nemocnic týden co týden zaváží zboží od desítek dodavatelů v poloprázdných autech, ale každá taková dodávka je plně účtována. To byl i případ třeba chrudimské nemocnice, kde jsme v rámci Hartmann Solutions dostali za úkol optimalizovat skladový management. Počet dodavatelů jsme zredukovali ze 102 na 38, objednávkový a účetní systém nemocnice jsme propojili se SAP a převzali jsme kompletní péči o sklad.

I s náklady na tyto služby zařízení s kapacitou 370 lůžek a více než 700 zaměstnanci ušetřilo v souvislosti s náklady na zdravotnické prostředky 25 procent, tedy 6,6 milionu korun. A konkrétních příkladů pozitivního dopadu HARTMANN Solutions na ekonomické ukazatele hospodaření zdravotnických zařízení máme více.

Kdo může HARTMANN Solutions využít a jaké služby v rámci balíku nabízíte?

Solutions nabízíme všem zdravotnickým zařízením – nemocnicím, odborným ambulancím a ordinacím, domovům pro seniory, agenturám domácí péče. Kromě standardní dodávky produktů určených pro zdravotní péči, a to i mimo naše portfolio, jim můžeme poskytnout služby v oblastech logistiky, správy IT systémů, procesních analýz, vzdělávání, fundraisingu či energetických auditů.

www.pomahamelecit.cz

Ohodnoťte tento článek!