LINET: Prevence dekubitů, která funguje

Křeslo

Lůžko bez matrace? To je jako moře bez vody! Proto v LINETu vedle špičkových lůžek vyvíjíme sofistikované antidekubitní matrace pro prevenci i podporu léčby proleženin. Kvalitní matrace sehrávají stále důležitější roli, dekubity totiž přes veškerý pokrok v medicíně postihují, často zbytečně, až 23 % hospitalizovaných pacientů!

Široké a vhodně nakombinované portfolio antidekubitních matrací LINET vám umožní vybrat tu správnou skladbu matrací s ohledem na individuální potřeby jednotlivých pacientů či klientů sociálních služeb. Kvalitní péčí a také s pomocí kvalitního vybavení lze předejít až 95 % dekubitů!

Intenzivní antidekubitní péče. Jedna z nejúčinnějších antidekubitních technologií využívá efektu nulového tlaku

Tyto matrace pracují na alternujícím principu. Léčebného a preventivního účinku dosahuje tím, že se jednotlivé segmenty střídavě vypouští a opětovně nafukují. Jednotlivé rizikové partie tak nejsou v pravidelných časových intervalech vystaveny žádnému tlaku a mohou se plně prokrvit, přičemž tělo pacienta má po celou dobu cyklu potřebnou oporu.

Video

Dalším úspěšným systémem jsou matrace s konstantně nízkým tlakem (CPL) v kombinaci s mikroklimatickým efektem (MCM)

Efektivní prevence dekubitů je dosažena díky stále udržované hodnotě tlaku a přímé regulaci vlhkosti a teploty mezi pokožkou pacienta a povrchem matrace.

Dlouhodobý pobyt na lůžku bez dekubitů

Aktivní antidekubitní matrace určené pro dlouhodobou péči využívají alternujícího principu s efektem nulového tlaku.

Velkou službu poskytují i samostatné aktivní vrstvy tzv. overlay, které mohou být položeny na stávající pěnovou matraci v případě vzniku dekubitů nebo jejich zvýšeného rizika. Podobný princip využívají i hybridní systémy – kombinace aktivní a pasivní matrace.

Velice ceněným doplňkem jsou i aktivní podsedáky, které poskytují antidekubitní péči i během aktivizačních činností vsedě.

Značka kvality

Za technologickými inovacemi matrací LINET stojí vlastní vývojové středisko LINET Wound Care sídlící ve Velké Británii, matrace samotné se pak vyrábí v hlavním výrobním závodě LINETu ve Slaném.

lůžko s aktivní matrací Virtuoso

aktivní matrace Virtuoso

lůžko Multicare s integrovanou matrací Symbioso

lůžko Eleganza 1 s aktivní matrací Air2Care

Ohodnoťte tento článek!