LINET přináší revoluční řešení pro kritickou lůžkovou péči

Lůžko, které automaticky polohuje pacienta, bezkontaktně sleduje dechovou i srdeční aktivitu a v případě komplikací okamžitě upozorní vzdálený personál. Sci-fi? Nikoli. Toto je nový koncept inteligentního lůžka společnosti LINET, který v sobě spojuje ta nejpokročilejší technologická řešení z aktuální nabídky firmy.

Stav pacienta i lůžka pod stálým dohledem

Technologie Vital Monitor přináší do oblasti ochrany pacienta během hospitalizace možná jednu z nejzásadnějších inovací za uplynulé dvě dekády a LINET je prozatím jediná společnost na světě, která dokáže nemocniční lůžka takovým systémem vybavit. Na jeho vývoji, který trval tři roky, spolupracovali s LINETem prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. z kliniky kardiochirurgie IKEM a prof. RNDr. Petr Šeba, DrSc. z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové.

Lůžko díky tomuto systému dokáže pomocí velmi citlivých senzorů zabudovaných do rámu rozpoznávat mechanické projevy životních funkcí pacienta a průběžně o nich informovat. Tento monitorovací systém pracuje naprosto bezkontaktně, na tělo pacienta není třeba umisťovat žádné speciální snímače, stačí pouhá přítomnost pacienta na lůžku.

Výjimečnost systému Vital Monitor spočívá také v tom, že informace o životních projevech kombinuje s informacemi o stavu lůžka – zda jsou postranice zdvižené či nikoli, zda je aktivována brzda lůžka, jaká je výška ložné plochy, v jakém úhlu je nakloněn zádový díl, či zda je pacient vůbec přítomen na lůžku. Vital Monitor tyto parametry sleduje u každého patřičně vybaveného lůžka, informace vyhodnocuje a bezdrátově předává do centrálního monitoru v podobě kompletní a snadno pochopitelné zprávy, nejen o konkrétním pacientovi, ale také o situaci na celém oddělení.

LINET - Alert Monitor

Aktuálně Vital Monitor dokáže sledovat srdeční tep a dechovou aktivitu a zaznamenávat jejich frekvenci. Vývoj systému ale nadále pokračuje a v budoucnu by měl nabídnout sledování dalších projevů životních funkcí a predikci různých patologických stavů. Například detekce a sledování pohybů pacienta v lůžku pomůže v prevenci vzniku dekubitů, detekce a interpretace svalového třesu dokáže předpovědět blížící se vážné křečové stavy (např. v případě epilepsie nebo hypoglykemie) a diagnostika střevní peristaltiky bude hrát důležitou roli v oblasti výživy pacientů.

Laterální náklon: bezpečnost pacienta a komfort pro personál

Za lůžkem Multicare stojí tříletý vývoj a spolupráce s více než stovkou zdravotníků. Unikátní funkcí,
kterou Multicare nabízí, je automatická laterální terapie. Jedná se o programovaný náklon ložné
plochy, který přispívá k prevenci vážných respiračních komplikací, jimiž jsou pacienti na jednotkách
intenzivní péče ohroženi. Možnost laterálního náklonu také výrazně usnadňuje práci ošetřujícího
personálu při každodenní péči o pacienta.

Na dekubity s nulovým tlakem

Dlouhodobá hospitalizace výrazně omezuje pohybové možnosti pacienta, což s sebou nese několik rizik. Jedním z nejzávažnějších je tvorba proleženin. Koncept inteligentního lůžka proto v sobě zahrnuje i systém Virtuoso – moderní a klinicky ověřené řešení pro aktivní prevenci a léčbu dekubitů.
Virtuoso pod pacientem střídavě eliminuje tlak ve vzduchových celách matrace. Tím poskytuje úlevu od tlaku přetíženým tkáním a poskytuje čas k regeneraci. Frekvence těchto změn vychází ze zkoumání frekvence přirozené pohybové aktivity člověka, například během spánku. Je to totiž právě pohyb, co dokáže chránit člověka před vznikem dekubitů, a Virtuoso imobilním pacientům tento ochranný pohyb vlastně nahrazuje.

Inteligentní lůžko LINET

O poruchách víme dříve, než se stanou

Koncept inteligentního lůžka je doslova nabitý technologiemi, na nichž závisí bezpečnost a zdraví pacienta. Při vývoji se proto kladl důraz na spolehlivé autodiagnostické řešení, které by zaručovalo bezproblémový chod všech funkcí. To má na starosti systém LINIS zabudovaný do elektroniky lůžka a napojený na webový portál společnosti LINET. Systém dokáže statisticky hodnotit četnost využití jednotlivých komponentů a kontrolovat, zda, a jak fungují. Systém předvídání poruch zároveň dokáže identifikovatmožnou blížící se závadu a ještě před tím, než nastane, odešle hlášení do servisního centra Linet. Managementu nemocnice LINIS pak poskytuje kompletní informace o lůžku, dokumentaci a statistiky využití až na úroveň jednotlivých funkcí.

Ohodnoťte tento článek!