Logistika ve zdravotnictví – snadno a efektivně

Foto: WEBCOM a. s.

Poslední léta byla pro zdravotnická zařízení velmi obtížná. Rok 2013 znamenal zvýšení sazeb DPH, v roce 2014 byl zrušen regulační poplatek za hospitalizaci a od počátku roku 2015 další poplatky.

Celkový dopad na poskytovatele lůžkových zdravotních služeb se odhaduje ve výši cca 3,6 mld. Kč ročně. Ruku v ruce s těmito fakty také stále více roste intenzivní tlak laické i odborné veřejnosti po maximální transparentnosti veškerých procesů ve zdravotnictví. Vyhovět těmto trendům není snadný úkol. Rozpočty zdravotnických zařízení rozhodně netrpí nadměrnými přebytky. Nacházet finance pro smysluplné investice je tedy klíčovým úkolem managementů těchto nemocnic. Ekonomové ve zdravotnictví musí více než kdy jindy hledat cesty k racionálním a efektivním úsporám. Jedním z nejvýznamnějších nástrojů optimalizace vnitřních procesů je komplexní softwarové řešení.

„V současné době u nás probíhá implementace modulů pro sklady zdravotnického materiálu (SZM)“, uvádí nás do problematiky vedoucí odboru ICT Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) David Lísal. „Mezi naše priority patří zlepšení informovanosti o průběhu a finanční náročnosti procesů správy nemocnice, v tomto případě těch v oblasti zásobovací logistiky SZM, aby vedení FNKV mělo vždy přesná data o aktuálním stavu. V souladu s těmito prioritami jsme zvolili systémové řešení a přistoupili k integraci procesů zásobovací logistiky do ekonomického systému nemocnice. Samotnou integrací naše práce spojené s optimalizací vnitřních procesů nekončí. Tento krok nám otevře další možnosti podpory procesů prostředky výpočetní techniky, jako je například automatizace evidence spotřeby materiálu.“

„Naše softwarové řešení se skládá ze vzájemně provázaných modulů, které umožňují snadnou správu, optimalizaci procesů a manažerské výstupy nutné pro efektivní řízení provozu nemocnic. Vedení zdravotnických zařízení očekávají od našeho systému zvýšení produktivity a zjednodušení chodu organizace díky využívání jediného řešení,“ konstatuje Lubomír Poloch, specialista společnosti WEBCOM na IT problematiku ve zdravotnictví.

„S ohledem na udělené akreditace v naší nemocnici musí logistické procesy a návazné informační systémy splňovat úplné, spolehlivé, bezpečné a finančně efektivní nakládání se zdravotnickým materiálem,“ uzavírá vedoucí ICT FNKV Lísal. „V tomto smyslu má řešení společnosti WEBCOM naši plnou důvěru.“

Více informací o softwaru pro správu zdravotnických zařízení najdete na webových stránkách http://www.webcom.cz/pribehy/zdravotnictvi.

Ohodnoťte tento článek!