Měření cévního věku: Preventivní program v Alphega lékárnách

Ilustrační fotografie vyšetření

Alphega lékárníci měří již rok tzv. cévní věk – parametr, jež odhalí míru kardiovaskulárního (KV) rizika. Měření doposud provedli u 17511 zájemců a zjistili, že 46 % z nich stárnou cévy rychleji než oni sami a 29 % má cévní věk výrazně vyšší, než je jejich věk biologický. Největší zájem o měření projevili lidé ve věku 50 až 60 let, více se o své zdraví zajímaly ženy.

Statistika cévního věku

Češi nejčastěji umírají na nemoci oběhové soustavy. KV choroby jsou příčinou úmrtí až u 50 % populace. Přestože mají Češi ze zdravotního pojištění preventivní prohlídky u praktického lékaře jedenkrát za dva roky hrazeny, jen 44 % z nich na ně pravidelně chodí, 23 % je dokonce neabsolvuje vůbec.
Nejčastějším důvodem, proč lidé prevenci zanedbávají, je mylná představa, že pokud člověk nepociťuje žádné příznaky nemoci, je zdravý, a tudíž lékaře nepotřebuje. Prevence je ale základem pro ranou diagnostiku závažných onemocnění a jejich včasnou léčbu.

Preventivní programy v Alphega lékárnách se zaměřují na různé nemoci

Hlavním cílem preventivních programů je motivace lidí k zájmu o své zdraví. Od podzimu 2016 se Alphega lékárníci věnují především KV prevenci – měří tzv. cévní věk, pomocí kterého jsou schopní vyhodnotit míru KV rizika a následně klienty edukovat k vhodným režimovým opatřením. V závažnějších případech je odesílají k lékaři. Alphega lékárníci jsou tak partnery lékařů jak v prevenci rozvoje nemocí, tak v záchytu potenciálních pacientů.

Samotné měření provádí speciálně proškolený lékárník přístrojem německé výroby Agedio B900, který je podobný běžnému tonometru a je propojený s tabletem a tiskárnou. Přístroj i aplikace, již využívá, jsou certifikovány – nesou označení CE. Měření spočívá ve zjišťování rychlosti pulsní vlny, která je nepřímo úměrná tuhosti cévní stěny a v závislosti na dalších faktorech (pohlaví, věk, hmotnost, krevní tlak) přístroj vyhodnotí cévní věk. Naměřené hodnoty jsou pro lepší srozumitelnost pro pacienta vyznačeny barevně – je-li pacient ve žluté zóně, lékárník jej edukuje v oblasti životního stylu, stravy a pohybu, v červené zóně odesílá lékárník pacienta s výsledky k lékaři pro další konzultaci.

Rychlost pulsní vlny byla uznána jako nezávislý prediktivní faktor pro hypertenzi Evropskou společností pro hypertenzi a je též považována za prediktivní ukazatel zvýšeného rizika úmrtí z KV příčin. Ve světle těchto skutečností lze tedy měření cévního věku považovat za prokazatelně funkční metodu zjišťování KV rizika.

Ohodnoťte tento článek!