Prevence má smysl – ověřili Alphega lékárníci

Prevence má smysl – ověřili Alphega lékárníci

Alphega lékárny podporují individuální přístup k zákazníkům a dlouhodobě se věnují podpoře prevence – organizují řadu preventivních měření pro širokou veřejnost. Aktuálně Alphega lékárníci měří cévní věk, stejně jako v dalších šesti evropských zemích, a připravují měření plicního věku.

Stárnutí cév je spojeno s ukládáním aterosklerotických plátů, snižováním prostupnosti cév a zvyšováním jejich tuhosti. U některých jedinců ale cévy stárnou rychleji, než by odpovídalo jejich kalendářnímu věku. Většinou je to způsobeno nezdravou stravou, nedostatkem pohybu, kouřením či pitím alkoholu. Lékárníci v tzv. Poradnách pro cévní věk zkontrolovali za rok stav cév už 17,5 tisícům návštěvníků.

Mírně zvýšené hodnoty oproti kalendářnímu věku zjistili u 46 % klientů, dalších 29 % mělo hodnoty výrazně vyšší. Často se jednalo o jedince s kardiovaskulárním onemocněním, ale byli mezi nimi i tací, kteří neužívali žádné léky. Téměř 80 % zájemců o měření bylo ve věkové kategorii nad 50 let, 20 % pak ve věku 18 až 49 let. Ženy měly o měření dvakrát větší zájem než muži.

Zájem předčil očekávání

„Zájem byl opravdu velký, proto jsme postupně přikoupili další přístroje, abychom mohli uspokojit co největší počet klientů. Hlavně ve větších městech zájem převyšoval kapacitní možnosti a lidé byli odkazováni na pozdější termíny, případně směřováni do jiné lékárny. V naší lékárně jsme měli vždy tři týdny před měřením již všechna místa obsazená,“ říká majitelka pražské Alphega lékárny a koordinátorka preventivního programu PharmDr. Hana Chudobová.

Report

Lidem s mírně zvýšenými hodnotami lékárníci doporučují režimová opatření – úpravu jídelníčku, redukci hmotnosti a poskytují poradenství v odvykání kouření. Včasná změna životního stylu dokáže velmi výrazně zpomalit rozvoj kardiovaskulárních onemocnění a zabránit části srdečních infarktů a cévních mozkových příhod. Pro měření cévního věku jsou Alphega lékárníci speciálně vyškolení, používají certifikovaný přístroj a měření provádějí opakovaně, aby bylo dosaženo validních výsledků.

Pacienti přišli i na kontrolu

„Měření jsme během zmíněného roku prováděli v naší lékárně celkem čtyřikrát a někteří pacienti s neuspokojivými výsledky přišli opakovaně. V některých případech jsme zaznamenali zlepšení naměřených výsledků, a to v důsledku užívání doporučených doplňků stravy a změn v životním stylu,“ dodává PharmDr. Chudobová.

V Alphega lékárnách bude měření cévního věku pokračovat také v příštím roce. V první polovině roku 2018 bude rovněž spuštěna další preventivní služba, a to měření plicního věku, založené na měření vitální kapacity plic.

Ohodnoťte tento článek!