Víte, kolik stojí Vaše zdraví?

OZP

Obyvatelé České republiky se neorientují v cenách zákroků hrazených zdravotními pojišťovnami. Mají tendenci ceny spíše podhodnocovat, byť si uvědomují, že mnoho zdravotnických výkonů či léků je velmi nákladných.

Vyplynulo to z průzkumu, který pro Oborovou zdravotní pojišťovnu provedla v lednu 2015 společnost IPSOS.

Zdravotní pojišťovna OZP umožňuje svým více než 730 000 klientům online přístup k jejich účtům za zdravotní péči a také možnost reklamovat neoprávněně vykázanou zdravotní péči prostřednictvím portálu VITAKARTA ONLINE. Ten začátkem tohoto roku prošel změnou designu, která zpřehlednila finanční údaje a umožnila jediným kliknutím péči odsouhlasit, reklamovat či dokonce udělit lékaři pochvalu.

„Od začátku roku se do své VITAKARTY podívalo na 15 tisíc klientů a zkontrolovali péči za více než 160 milionů Kč,“ říká generální ředitel zdravotní pojišťovny OZP Ladislav Friedrich. Šest stovek klientů od doby ve Vitakartě reklamovalo péči za 700 tisíc korun, což jsou náklady například na transplantaci srdce.

Náklady na zdraví zjistí online

V únoru OZP také spustila osvětovou a vědomostní kampaň pod heslem „Víte, kolik stojí Vaše zdraví?“, která pomocí webu www.kolikstojizdravi.cz motivuje občany, aby se více zajímali o finanční náročnost zdravotnických úkonů. Zároveň vybízí své klienty, aby častěji kontrolovali správnost vyúčtování, a pomáhali tak šetřit své peníze, kterými na zdravotní výdaje přispívají.

OZP

„V českém zdravotnictví se každoročně uhradí ze zdravotního pojištění péče za 250 miliard korun. Finanční náročnost léčebných postupů, prostředků a přístrojů se však zvyšuje velkým tempem. Proto je velmi důležité, aby tok financí ve zdravotnictví byl efektivní,“ vysvětluje Friedrich a dodává, že „je povinností každé zdravotní pojišťovny důsledně kontrolovat veškerou vykázanou péči.“

OZP

„Od této kampaně si slibujeme především to, že lidé poznají reálné ceny, které pojišťovna hradí za jejich péči, že se o finanční toky ve zdravotnictví budou zajímat a že jim nebude lhostejné, jak je s jejich penězi nakládáno. Poznají také, že zdraví a zdravotnictví není zadarmo. Naše VITAKARTA ONLINE jim v tom pomůže a zajistí stálou možnost kontroly 24 hodin denně, sedm dní v týdnu,“ dodává generální ředitel OZP Ladislav Friedrich.

Ohodnoťte tento článek!