Zájem o manažerské studium MBA v oblasti zdravotnictví stále roste

Vzdělání zakončené prestižním titulem MBA vyhledávají absolventi lékařských fakult i dalších vysokých škol a dále specialisté s praxí, kteří chtějí prohloubit své praktické znalosti v oblastech managementu, financí a práva. O studium se zajímají uchazeči z velkých zdravotnických zařízení i menších ordinací, vlastních praxí nebo pojišťoven.

Poptávka po odbornících s manažerskými schopnostmi

Již dávno ale neplatí, že manažerské vzdělání s titulem MBA je doménou nejvyšších manažerů a ředitelů firem s ryze ekonomickým zaměřením. Se zvyšujícím se tlakem na růst a zároveň kontrolu a efektivitu zdravotnických výdajů roste potřeba nabídnout konkurenční výhodu a uspět při řízení a řešení otázek fungování zdravotnických zařízení.

„Nabídka studijních programů MBA se stále více specializuje. Složitost zdravotnické ekonomiky, právních aspektů a vyjednávání vyžaduje know-how podložené zkušenostmi. V poslední době do toho vstupuje velmi svízelná personální situace ve zdravotnických zařízeních, kterou dokáží zvládnout jen ti nejúspěšnější,“ uvádí k tématu Ing. Ivo Ducheček, ředitel Business Institutu – prestižní MBA školy, která má program MBA Řízení ve zdravotnictví v nabídce.

Oproti loňskému roku se poptávka po programu manažerského studia ve zdravotnictví zvýšila o čtvrtinu. Mezi nejčastější zájemce oboru patří nejen lékaři, ale také zástupci nelékařských profesí, farmaceutických společností či pojišťoven. „Proto jsme spustili studium nového programu MBA Management ve zdravotnictví v 100% online formě. Reagujeme tím na stále rostoucí zájem i nároky uchazečů,“ doplňuje Ivo Ducheček.

„Prohlubují se rozdíly v úspěšnosti jednotlivých zdravotnických organizací a existuje spousta příkladů, kdy právě absolventi MBA si v manažerských pozicích vedou úspěšněji. Zdravotnický segment se přitom potýká s nedostatkem odborníků, kteří zároveň disponují nadstandardními personálně manažerskými kompetencemi,“ uzavírá Ivo Ducheček.

Na Business Institutu přednášela řada výrazných osobností, například prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

Studují lékaři i další profese

Studenti během MBA studia řeší reálné příklady z praxe a připravují a zdokonalují manažerské reakce na komplikované situace. Frekventanti kurzů si navzájem vyměňují zkušenosti a konzultují je s lektory, kteří mají mnohaletou praxi. Kromě manažerských dovedností se program výrazně věnuje finančním aspektům celkového zdravotnického provozu, řízení lidských zdrojů, kvalitě zdravotní péče i marketingu.

Jelikož studenti načerpají také informace z oblasti medicínského práva či problematice veřejných zakázek a dotací, z jejich vzdělání může významně profitovat každé zdravotnické zařízení. Program MBA Řízení ve zdravotnictví je speciálně navržen pro členy nejvyššího managementu a středního managementu zdravotnických zařízení všech typů a forem vlastnictví. Znalosti získané studiem programu jsou však využitelné i pro manažery farmaceutických společností, lázní, pečovatelských zařízení či pojišťoven, a to jak ze soukromého, tak i veřejného sektoru.

Přínosy studijního programu MBA

Program v odborné rovině seznamuje se systémem řízení ve zdravotnictví a poukazuje na principy fungování zdravotnictví v českém prostředí. Studenti se během studia zaměřují na problematiku managementu ve zdravotnictví, finančních aspektů, řízení lidských zdrojů, projektového řízení a právní úpravy zdravotnictví. Na kazuistice z praxe je studentům podrobně vysvětlována problematika rizik při poskytování zdravotní péče, příčin mimořádných událostí, posuzování všech faktorů výkonu lékařských zákroků, včetně práv pacientů a komunikace.

V rámci seminářů se studenti oboru MBA Řízení ve zdravotnictví měli možnost setkat se zajímavými a úspěšnými osobnostmi z prostředí českého zdravotnictví. Na Business Institutu přednášeli například prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., MUDr. Jan Cimický, CSc. a další.

Studovat MBA program lze v klasické kombinované formě i 100% online.

Reference úspěšných absolventů

O obsahu a naplnění cílů studia referují absolventi, pro které studium znamenalo posun v kariéře v rámci zdravotnických zařízení, nebo naopak při řízení vlastní lékařské praxe.

„Jako primář oddělení jednodenní chirurgie jsem potřeboval rozšířit znalosti a důkladněji pochopit ekonomické a právní aspekty fungování zdravotnického sytému a zlepšit si zároveň své manažerské dovednosti, které nejsou součástí vzdělávání na lékařské fakultě. Na základě referencí a doporučení jsem se rozhodl pro studium na Business Institutu,“ uvádí MUDr. Vladimír Vozár, čerstvý absolvent programu MBA Řízení ve zdravotnictví.

„Studium programu MBA Řízení ve zdravotnictví na Business Institutu považuji za přínos jak do profesního, tak i osobního života. Vysoká odborná úroveň lektorů i příjemné prostředí výukových místností bylo pro mě, vedle načerpání zajímavých a praktických informací, relaxací a prostorem pro získání dalších zkušeností a kontaktů,“ doplňuje Mgr. Petra Hybnerová, jež působí jako manažerka kvality zdravotnického zařízení.

Flexibilní studium v kombinované i online formě

Studium zdravotnického programu MBA, v klasické kombinované podobě i jako 100% online studium, je rozděleno do tří bloků s dvanácti studijními moduly. Celková doba studia dosahuje 12 až 16 měsíců v závislosti na zvolené formě a individuálních potřebách každého studenta. Online forma studia je svým odborným záběrem a kvalitou plně srovnatelná s kombinovanou formou.

Mimořádná sleva pro nové zájemce o studium MBA

Škola pravidelně zahajuje studijní cykly vždy v březnu a říjnu kalendářního roku. Lze však začít studovat i individuálně mimo tyto termíny. Pro nové zájemce má Business Institut aktuálně nachystán atraktivní bonus v podobě mimořádné slevy na studium MBA ve výši 46.000 Kč. Akce je časově omezena. Přihlášku ke studiu lze podat snadno a rychle online.

Další informace a novinky najdete na www.businessinstitut.cz.

Zájem o manažerské studium MBA v oblasti zdravotnictví stále roste
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 1 hlas/ů