Závažná onemocnění lze nyní léčit v zahraničí

Best Doctors

ČSOB Pojišťovna poskytuje unikátní pojištění, které na mezinárodní úrovni řeší špičkovou léčbu závažných onemocnění – pod názvem ČSOB Pojišťovna Best Doctors. Pojištění se zaměřuje na nejtěžší diagnózy a lékařské zákroky. Léčba je prováděna v zahraničí a díky databázi 50 000 světově uznávaných odborníků v cca 30 zemích je zajištěna okamžitě, což podstatně zkracuje čekání na specializovanou péči.

Pojištěné diagnózy/lékařské zákroky:

léčba rakoviny – léčba zhoubného nádoru, jež je charakterizován nekontrolovatelným růstem a invazivním šířením nádorových buněk do okolních tkání a orgánů. Léčba zahrnuje léčbu leukémie, sarkomu a lymfomu (vyjma kožního lymfomu).
by-pass koronárních artérií

náhrady srdečních chlopní

transplantace orgánů tkání nebo kostní dřeně – chirurgická transplantace, při které pojištěný přijme ledvinu, část jater, plicní lalok, část slinivky břišní nebo kostní dřeň (autologní nebo alogenní) od živého kompatibilního dárce
neurochirurgie – jakýkoli chirurgický zákrok na mozku nebo jiných nitrolebních strukturách, včetně operace benigního nádoru v míše.

Pojištění „ČSOB Pojišťovna Best Doctors“ zprostředkovává tzv. druhý lékařský názor a zajišťuje léčbu u světového specialisty v daném oboru včetně úhrady všech nákladů za léčbu a souvisejících nákladů (doprava a ubytování pro pojištěného a 1 doprovod, překlad dokumentů, komunikace se specialisty) až do výše 50 milionů Kč.

Pojistné je stupňované podle věku, dospělí od 19 do 64 let zaplatí za pojištění ročně 4 288 Kč, dítě do 18 let 1 760 Kč a senioři od 65 – 75 let 9 120 Kč. Odborný posudek, jenž slouží k potvrzení stanovené diagnózy nebo navržení odlišného postupu léčby, a výběr vhodného zařízení zajistí mezinárodní společnost Best Doctors. Posouzení dostupných zdravotních informací a návrh postupu léčby, včetně výběru tří možných léčebných zařízení, trvá průměrně okolo 10–15 dní.

Best Doctors v praxi:

Linda, 31 let

Diagnóza: Glioblastom multiforme – jeden z nejrozšířenějších a nejprogresivnějších primárních nádorů mozku.

Prognóza byla velmi špatná. Lindě byly předurčeny dva měsíce života bez jakéhokoli možného řešení jejího stavu operačním zákrokem.
Best Doctors vybral dostatečně zkušeného specialistu k danému operačnímu zákroku – 99% nádoru bylo úspěšně odstraněno.

Linda se zcela uzdravila a vrátila se do práce.

Robert, 51 let

Diagnóza: hypofyzární nádor mozku

Doporučený způsob operace: vedený nosní přepážkou.
Robertovi byly nabídnuty tři možnosti:

1. Cedars Sinai Medical Center, Los Angeles, USA.

Dr Adam Mameluk – Co-Director, Pituitary Center

2. Brigham and Womens Hospital, Boston, USA.

Dr Edwards Laws – Director, Pituitary and Neuroendocrine Centre
International Neuroscience institute

3. Hanover, Germany.

Dr Rudolf Falbush – Director Endocrine Neurosurgery

Robert si vybral Cedars Sinai v Los Angeles. Komplexní operace znamenala naprostý úspěch.

Více informací najdete na www.mybestdoctors.cz nebo můžete položit otázku v online rozhovoru e15.cz V. Dvořákovi, řediteli odboru řízení produktů ČSOB Pojišťovny.

Ohodnoťte tento článek!