14. ročník soutěže Sestra roku v plném proudu

Sestra roku 2013

Vydavatelství Mladá fronta a redakce odborného měsíčníku Sestra z divize Medical Services vyhlásily již 14. ročník soutěže Sestra roku. Slavnostní galavečer a předání ocenění Sestra roku 2013 se bude konat 20. března 2014 v prostorách Paláce Žofín na Slovanském ostrově, Praha 1. Uzávěrka přihlášek je 31. prosince 2013.

Soutěž Sestra roku je tradiční a prestižní událostí, která je koncipována jako poděkování sestrám a dalším nelékařským zdravotnickým pracovníkům za jejich mimořádnou, náročnou a zodpovědnou práci. Záštitu nad oceněním převzala i letos, jako v případě všech třinácti předcházejících ročníků, Mgr. Dagmar Havlová za Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Patronaci již tradičně přislíbili také primátor hlavního města Prahy, Ministerstvo zdravotnictví ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Garantem soutěže je Česká asociace sester.

Ocenění Sestra roku je udělováno ve třech kategoriích: Lůžková a ambulantní péče; Komunitní a sociální péče; Management a vzdělávání

Redakce a redakční rada odborného časopisu Sestra tradičně udělují mimořádnou cenu Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství.

V průběhu slavnostního galavečera bude také předána cena Sestra mého srdce, kterou získá jeden z deseti nominovaných finalistů na základě výsledků on-line ankety určené odborné i laické veřejnosti. Anketa probíhá každoročně po dobu čtyř týdnů před konáním galavečera na www.sestraroku.cz, kde jsou zveřejněny medailonky všech finalistů doplněné fotografiemi. Cenu získá finalista s největším počtem hlasů.

„Rozšířením soutěže o cenu Sestra mého srdce jsme chtěli dát možnost také široké laické veřejnosti aktivněji se zapojit do tohoto projektu. Profese sestry je náročná fyzicky i psychicky, vyžaduje vysokou erudici a bohužel není společností stále ještě dostatečně oceněna, a to především v oblasti odměňování. Prestiž tohoto povolání se však díky nasazení jeho zástupců kontinuálně zvyšuje a organizátor soutěže má společně s těmi, kteří se např. zúčastní hlasování v anketě Sestra mého srdce, příležitost zdravotníkům poděkovat za práci, které se i přes ne právě ideální podmínky celým srdcem věnují,“ řekla Mgr. Martina Pelikánová, šéfredaktorka časopisu Sestra.

Obecnou podmínkou účasti v soutěži je splnění hlavního kritéria soutěže, kterým je nadstandardní přístup při zvládání náročných situací, vykonání výjimečného činu v každodenní ošetřovatelské praxi nebo intenzivní činnost směřující ke zkvalitňování vzdělávacího systému.

Podrobná pravidla soutěže najdete na www.sestraroku.cz

1)
“Pojišťovně se však podařilo poprvé v její historii počet pojištěnců udržet. Velký počet pojištěnců byl získán zejména akvizicemi spojenými s projektem elektronických zdravotních knížek a projevil se zde i nový klientsky orientovaný přístup Pojišťovny. Nárůst počtu pojištěnců ve srovnání se Zdravotně pojistným plánem 2010 byl rozhodující pro překročení tvorby Základního fondu zdravotního pojištění i v okamžiku, kdy i za této situace poklesla oproti roku 2009 částka předpisu pojistného z v.z.p. o 1,3% a v porovnání s rokem 2008 dokonce o 1,8%.”
Zdroj: Výroční zpráva VZP ČR 2010 (kapitola 5.1 Základní fond zdravotního pojištění, strana 28).
Ohodnoťte tento článek!