26. březen je Světovým dnem epilepsie

kalendář, datum

Epilepsie je závažné neurologické onemocnění vyvolané změnami nebo poškozením nervových buněk. Tyto buňky jsou dráždivější a vykazují větší aktivitu.

Epilepsie se projevuje opakovanými záchvatovými stavy, jejichž příčinou je změna dráždivosti mozkové kůry, která umožňuje vznik abnormních výbojů mozkových neuronů.
Ve světě trpí epilepsií asi 50 milionů, u nás kolem 100 tisíc lidí.

Epilepsie dokáže zasáhnout všechny životní role konkrétního člověka a dopadá na jeho rodinu, partnerský nebo rodičovský život, školu či zaměstnání, vztah k lidem, vystupování na veřejnosti či způsob trávení volného času.

Postoj lidí k pacientům s epilepsií se stále zlepšuje. K lepší informovanosti veřejnosti o tomto onemocnění chce přispět i společnost Abbott Laboratories. Nabízí program A-care, jehož cílem je zvýšit povědomí o epilepsii a poskytnout praktické rady ke zvládání jejích důsledků.

Program byl vytvořen ve spolupráci s lékaři a sociálními pracovníky, kteří pacientům radí při řešení problémů, s nimiž se kvůli svému onemocnění potýkají v denním životě. Součástí programu A-care je vydávání vzdělávacích materiálů určených laikům, ale i odborníkům.

Abbott tak chce zvyšovat povědomí o epilepsii i mezi takzvaně zdravými lidmi a přispět k tomu, aby se problematice lépe orientovali sami zdravotničtí odborníci.

Ohodnoťte tento článek!