9. ročník Šonkova dne bude věnován novým antiobezitikům

obezitologie

9. ročník Šonkova dne je věnován problematice obezity a metabolických onemocnění a uskuteční se dne 30. ledna 2014. Na této konferenci bude prezentována řada přehledných sdělení s problematikou rizikových faktorů vzniku obezity, její prevence, léčby a komplikací, včetně nových možností medikamentózní léčby a bariatrické/metabolické chirurgie.

NOVÁ ANTIOBEZITIKA – dlouho očekávaný pomocník
u příležitosti 9. ročníku
Šonkova dne – konference o obezitě a metabolických nemocech

Základem léčby obezity zůstává změna jídelníčku a pohybová aktivita, mnohdy je však nezbytná celková úprava životosprávy. Teprve poté je vhodné zvážit užívání léků a v závažných případech i léčbu chirurgickou. Na tiskové konferenci se zaměříme na tři vybraná témata: Nová antiobezitika používaná v USA, Obezita a těhotenství – nežádoucí aliance a Nová metoda léčby diabetu u obézních.

Nová antiobezitika používaná v USA

Říká se, že obezita je nemoc těla i duše. Velká část nemocných má poruchu chování a nedokáže regulovat svůj příjem jídla. Často pacienti zajídají depresi či stres. Několik úspěšných léků snižujících chuť k jídlu bylo v nedávné době staženo z distribuce pro závažné vedlejší účinky. Dnes tedy můžeme obezitu léčit jen léky působícími ve střevu a u diabetiků některými injekčními antidiabetiky. Ovlivnit příjem jídla umíme jen personálně náročnými psychologickými postupy.

Možnosti léčby obezity v USA

Lorcaserin: V květnu 2012 byl v USA schválen k použití FDA na základě klinických studií lorcaserin. Lorcaserin je látka působící na mozek (známá jako Lorqess či Belviq). Patří k nové generaci léků pro ovlivnění pocitu sytosti. Téměř polovina pacientů hubne o více než 10 % po jednom roce sledování. Provedené několikaleté studie ukázaly, že na rozdíl od starších léků této skupiny (dexfenfluramin) není přítomno žádné riziko vzniku chlopňových vad a plicní hypertenze.

Topiramat ER s fenterminem: Prakticky ve stejné době v roce 2012 byla schválena fixní kombinace (Qnexa, Qsymia). Kombinovaný preparát má větší efekt než monoterapie např. v 28 týdnu -8,5% až -9,2% poklesu hmotnosti.

Bromocriptin: Dopaminergní agonista je dnes u nás využíván na léčbu poruch menstruace a zvýšené hladiny hormonu prolaktinu v krvi. V USA je od roku 2009 schválen i jako antidiabetikum. Významné je snížení glykovaného hemoglobinu (HbA1c) asi o 0,5% neznámým mechanismem. Váhově je obvykle neutrální nebo mírně redukuje hmotnost.

Amylin: Syntetický analog amylinu – jednoho z dalších hormonů pocházejících ze slinivky břišní. V USA je již od roku 2005 podáván diabetikům obou typů léčeným inzulínem. Podáván je injekčně. Zpomaluje evakuaci žaludku a signifikantně snižuje glykemie po jídle. Současně vede k mírné redukci hmotnosti u obou typů diabetu.

Závěr

Z uvedeného je zřejmé, že v USA je léčbě obezity u diabetiků i nediabetiků věnována větší pozornost a nové léky jsou schvalovány dynamičtěji než v Evropě. Doufejme, že i u nás bude brzy spektrum používaných antiobezitik širší než dnes.

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., přednosta III. interní kliniky VFN a 1. LF UK

Ohodnoťte tento článek!