Abúzus a závislost na marihuaně v USA roste

Užívání marihuany je v USA mezi dospělými od roku 1990 přibližně na stejné úrovni – asi 4%. Podle studie publikované v květnovém vydání Journal of the American Medical Association však roste abúzus a závislost na této droze…

– z 1,2% na 1,5%. To znamená, že asi 800 000 dospělých Američanů marihuanu nadužívá nebo je na ní dokonce závislých. Tento nárůst je patrný zejména mezi mladými černými muži i ženami a mezi mladými hispánskými muži.

Studie napovídá, jak je důležité najít cestu k monitorování růstu abúzu a závislosti na marihuaně, posílit již existující prevenci a intervenční úsilí, zejména vývojem nových programů, které se zaměří především na mladé Afro-Američany a Hispánce.

Studie použila ke srovnání celkem 42 862 mužů a žen ve věku 18 let a starších v letech 1991 – 1992 a 43 093 podobných mužů a žen v letech 2001-2002.

Zdroj: JAMA 2004, 291:2114-2119

MUDr. Gabriela Seltenreichová

Autorka je externí spolupracovnicí redakce

www.Zdravi.Euro.cz, 11.5.2004

Ohodnoťte tento článek!