AČMN: na zvýšení mezd nebude

Stanovisko Rady AČMN k návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2017.

Rada Asociace českých a moravských nemocnic na svém jednání 10. 10. 2016 na základě projednání s členskou základnou je nucena konstatovat, že Ministerstvo zdravotnictví v návrhu vyhlášky nevytvořilo podmínky pro Vládou ČR schválené 10% navýšení platů a mezd:

• Úhradová vyhláška v navrhované podobě nadále prohlubuje velké rozdíly v úhradách nemocnicím za stejnou zdravotní péči.
• Velká část regionálních nemocnic v úhradách roku 2017 nezíská slibované zdroje, které by postačovaly na 10 % zvýšení platů a mezd. Nemocnice tak již 3 roky za sebou neobdrží zdroje na udržení a zlepšení péče o pacienty.
• Pouze fakultním a některým velkým krajským nemocnicím úhradová vyhláška v navrhovaném znění může přinést zdroje jak pro zvýšení platů a mezd, tak i prostředky pro provoz a jeho náklady.
• Nejvíce ohrožena zůstane následná a dlouhodobá péče, kde je nejvyšší podíl osobních nákladů, a která i bez toho je dlouhodobě podfinancována.
• Úhradová vyhláška v navrhované podobě neumožňuje řešit pokračující personální krizi v nemocnicích.

MUDr. Eduard Sohlich, MBA
předseda Asociace českých a moravských nemocnic

Ohodnoťte tento článek!