Adenotonsilektomie versus „watchful waiting“

Adenotonsilektomie není u dětí s lehkými symptomy krčních infekcí či hypertrofie tonsil o nic víc prospěšnější než „watchful waiting“ (bedlivé sledování pacienta) . Vyplývá to z výsledků randomizované studie publikovaných v zářijovém čísle British Medical Journal…

„Tonsilektomie (ať už s či bez adenoidektomie) je v západních státech poměrně běžným zákrokem u dětí i v případě, že indikace k chirurgickému řešení není zcela jednoznačná. Mezi jednotlivými zeměmi jsou pak obrovské rozdíly v poměru těchto zákroků,“ píše dr. Birgit K. van Staaijová (Nizozemí) se svými kolegy.

„Ačkoliv jsou recidivující prudké krční infekce a obstrukční syndrom spánkové apnoe u dětí jasnou indikací k adenotonsilektomii, je benefit tohoto zákroku u dětí s lehčí symptomatologií nedostatečný,“ dodává van Staaijová.

Studie

Studie probíhala od března 2000 do února 2003 ve 21 velkých nemocnicích a ve 3 akademických centrech v Nizozemí. Účastnilo se jí 300 dětí ve věku 2-8 let s recidivujícími lehčími krčními infekty či s hypertrofií mandlí bez známek obstrukce.

Do studie nebyly zařazeny děti s častými prudkými krčními infekcemi a děti s obstrukčním syndromem spánkové apnoe.

V 50% případů byla primární indikací rekurentní krční infekce, průměrně se jednalo o 3 infekty v průběhu předchozího roku. Celkem 78% pacientů mělo zvětšené tonsily, u 23% byla již v minulosti provedena adenoidektomie.

Děti byly rozděleny do dvou skupin – buď se podrobily chirurgickému zákroku (n=151, studii dokončilo 133 pacientů) anebo „watchful waitingu“-sledování (n=149, dokončilo 124).

Výsledky

Hodnocení po 22 měsících neprokázalo žádný zásadní klinický rozdíl mezi oběma skupinami v hodnocení kvality života v přímé souvislosti se zdravím.

Ve skupině adenotonsilektomovaných bylo průměrně 2,97 horečnatých epizod na osobu a rok, ve druhé skupině to bylo 3,18 epizod. Krční infekce se vyskytla 0,57krát na osobu a rok versus 0,77krát a infekce horních cest dýchacích 5,47krát versus 6krát na osobu a rok.

Adenotonsilektomie byla efektivnější u těch dětí, které měly v anamnéze 3 až 6 krčních infekcí během roku před zařazením do studie oproti těm, které měly těchto infekcí méně než 3.

Zdroj: Effectiveness of adenotonsillectomy in children with mild symptoms of throat infections or adenotonsillar hypertrophy: open, randomised controlled trial, BMJ (9), 2004

MUDr. Gabriela Seltenreichová, www.Zdravi.Euro.cz

Autorka je externí spolupracovnicí redakceZdraví.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!