AIDS je příliš mučivý, než aby byl trestem

Lidstvo, tak hrdé na své vědecké úspěchy, si nedokáže poradit s jedním virem. Nová vakcína americké firmy VaxGen, která vyvolávala ohromné naděje, se ukázala podstatně méně účinná, než se předpokládalo…

OSN snížila své odhady růstu populace. Ty původní podcenily rychlost, s jakou se šíří vražedný virus HIV a přecenily schopnost vědy se s ním vypořádat.

Nová čísla jsou otřesná – v důsledku AIDS bude v roce 2050 na Zemi oproti původním prognózám o 480 miliónů lidí méně.

Z toho tři sta miliónů tvoří přímé oběti viru, zbytek mají být hlavně nenarozené děti, které by tyto oběti jinak mohly mít.

AIDS: horší než válka

Nejstrašnější válka v dějinách lidstva si vyžádala 55 miliónů životů, zřejmě ještě o trochu více lidí zabily komunistické krutovlády. Co horšího si ještě člověk může představit? OSN dala odpověď.

Lidstvo, tak hrdé na své vědecké úspěchy, si nedokáže poradit s jedním virem. Nová vakcína americké firmy VaxGen, která vyvolávala ohromné naděje, se ukázala podstatně méně účinná, než se předpokládalo.

Nejenže lidé nevědí, jak HIV porazit, dokonce nedokážou ani přesně vysvětlit, odkud se v poslední čtvrtině minulého století vzal. Přenosem z opic? No…


Někteří vědci podezírají vojenské laboratoře, že jim prý úmyslně či náhodou unikly viry určené do biologické zbraně…

Mnozí věřící (i ti umírnění a hřešící) jen těžko zahánějí mrazivé podezření, že jde o boží trest – z křesťanského pohledu o novou Sodomu a Gomoru. Ti, kteří spojují Boha s přírodou, jsou přesvědčeni, že se tak příroda brání přelidnění.

Vědečtí ateisté zase často podezřívají vojenské laboratoře, kterým

Kdyby ale vědci HIV sami vytvořili, je logické, že by zároveň znali způsob, jak ho zničit. To se zatím nestalo, a tak se AIDS šíří dál.

Pohlavním stykem, přenosem z matky na novorozeně či infikovanými jehlami v důsledku chabé hygieny nebo nedostatku peněz v nemocnicích třetího světa.

Mnozí Afričané věří, že svou nemoc vyléčí pohlavním stykem s pannou, a tak znásilňují a nakazí dívky často ani ne dvanáctileté. Nemocné pak čeká v závěrečném stadiu choroby jen mučivá, nepředstavitelná bolest, bezmoc i psychické utrpení.


Farmaceutické firmy nasazují takové ceny, že zpomalení choroby u jediného pacienta stojí v přepočtu zhruba 50 tisíc korun měsíčně…

V některých afrických a asijských vesnicích, městech a dokonce i státech je nakažena třetina obyvatel. Osud těchto společenství se zdá být zpečetěn.

Přesto papež Jan Pavel II. při svých cestách do nejvíce postižených oblastí neopomněl brojit proti používání kondomů.

A přesto farmaceutické firmy nasazují takové ceny, že zpomalení choroby u jediného pacienta jedním z nejnovějších prostředků stojí v přepočtu zhruba 50 tisíc korun měsíčně.

Jedinou výraznější pomocí nejvíce postiženým chudým státům, na níž se nedávno dohodly obří farmaceutické společnosti se světovými politiky, je přitom možnost dovážet levnější kopie drahých léků.

Tváří v tvář pandemii AIDS, které čelí část třetího světa, se Západ cítí v bezpečí. Jeho starostí nyní je, aby se levné kopie léků proti AIDS nepašovaly i do vyspělých zemí.

Jde ale o falešný pocit. Statistiky varují, že sexuální opatrnost z konce minulého století ustupuje a počet nakažených v mnoha zemích roste. Pomáhá tomu i šíření tvrdých drog aplikovaných injekcemi.

Falešné jsou i představy o tzv. bezpečných zemích, mezi něž jsou řazeny i státy východní Evropy. AIDS se totiž hrozivě šíří například na Ukrajině, v Číně, Indii či Rusku.


DÁLE ČTĚTE:

AIDS se prý v Africe šíří hlavně infikovanými jehlami

MARTIN VANĚK, Hospodářské noviny, 28.02.2003

Ohodnoťte tento článek!