Alergií v západních zemích přibývá ve všech věkových skupinách

Výsledky studie provedené dánskou vědeckou skupinou naznačují, že alergická onemocnění v západních zemích mají nadále vzestupnou tendenci (Lancet 2002; 360: 691)…

Tyra Krauseová a kolektiv z Department of Epidemioloy Research, Statens Serum Institut (Kodaň, Dánsko) analyzovali krevní vzorky cca 850 obyvatelů Grónska, kteří se v letech 1987 až 1998 podíleli na screeningovém programu ke zjištění sexuálně přenosných infekcí.

Věk účastníků studie se pohyboval mezi 15 až 80 roky. Jako atopii definovali badatelé pozitivní imunologickou reakci na jeden z nejčastěji se vyskytujících alergenů, jako je pyl trav a bříz, černobýlu, srsti psů, koček a koní, houby Cladosporium herbarum a na roztoče v prachu z domácností. Původně 10% výskyt atopií v roce 1987 se v roce 1998 zvýšil téměř dvojnásobně na 19%.

Autoři zaznamenali přírůstek ve všech věkových skupinách. Nejvíce byly postiženy osoby mezi 15 a 19 rokem. V Grónsku došlo v posledním desetiletí k přechodu od tradiční k moderní západoevropsky zaměřenému životnímu stylu. Pozorování, že vzestup atopií se projevil ve všech věkových skupinách, uvádí dál Krauseová, hovoří proti dosavadnímu názoru, že epidemický nárůst alergií v západních zemích se projevuje jen v dětství.

Dr. Miloš Němec pro www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!