Američtí lékaři přijali nové směrnice pro léčení HIV infekce u dospělých

U příležitosti XIV. mezinárodního kongresu o AIDS aktualizovala International AIDS Society-USA své směrnice k léčení dospělých osob infikovaných HIV. Nová doporučení byla publikována v odborném časopisu JAMA. K nejdůležitějším změnám…

U příležitosti XIV. mezinárodního kongresu o AIDS aktualizovala International AIDS Society-USA (IAS-USA) své směrnice k léčení dospělých osob infikovaných HIV. Nová doporučení byla publikována v odborném časopisu The Journal of the American Medical Association (JAMA 2002; 288: 222–235).

K nejdůležitějším změnám patří návrat ke stanovení počtu CD4 buněk, nejdůležitějšímu kriteriu k zahájení léčení (virové zatížení je zpětně odstupňováno). Další důležitá doporučení, která by měla zlepšit životní kvality podáváním menšího počtu účinnějších medikamentů, vypracovala pracovní skupina sedmnácti expertů na léčbu AIDS. Vedení skupiny se ujal Patrick Yeni z Hospital Bichat-Claude Bernard v Paříži. Ke skupině vedle Američanů patřili také experti z Velké Británie, Kanady, Itálie a Brazílie.

Několik stěžejních bodů nové směrnice:

1. Zahájení léčení: „Optimální“ hodnota počtu CD4 buněk pro začátek léčení není známá. V žádném případě by neměla klesnout pod 200 buněk/mikrolitr. Předčasné zahájení může být podle okolností vhodné v případě náhlého poklesu počtu CD4 buněk nebo je-li virové zatížení příliš vysoké. Je nutné přihlédnout ke komplianci a riziku vedlejších účinků.

2. Iniciální léčení: Uznávány jsou tři rovnocenné režimy: (1) inhibitor proteáz (s nebo bez „low-dose“ Ritonaviru) k dosažení účinné koncentrace prvního inhibitoru proteáz v kombinaci se dvěma nukleosidy (2) jeden nukleotid se dvěma nukleosidy (3) kombinace tří nukleosidů.

3. Laboratorní kontrola: Pro úspěch léčení je rozhodující kompliance pacienta. Proto by počet CD4 buněk a virové zatížení (HIV-RNA) měly být pravidelně kontrolovány. Hodnoty HIV-RNA by měly po zahájeném léčení rychle poklesnout. Není-li v prvních čtyřech týdnech dosaženo 90 procentní redukce virového zatížení, svědčí to pro nedostatečnou komplianci, o inadekvátní absorpci medikamentů nebo o medikamentózní resistenci. Po dosažené supresi virů by měly být virové zatížení a hodnoty CD4 kontrolovány každý osmý až dvanáctý týden.

4. Změna medikamentů: Rozhodnutí o změně medikamentů může být učiněno jen individuálně. V případě medikamentózního selhání poskytuje zhodnocení rezistence virů cenné informace pro výběr nových léků.

„Antiretrovirální terapie je dynamický a rychle se měnící proces,“ prohlásil Scott Hammer z Columbia University New York, vícepresident pracovní skupiny. Kongres dospěl k poznání, že bude nutné směrnici brzy znovu přepracovat.

Související odkazy:

International AIDS Society-USA

Německé HIV-AIDS směrnice Institutu Roberta Kocha

MUDr. Miloš Němec pro www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!