Anaerobní cvičení dětem s cystickou fibrózou prospívá

Výzkum i studie prokázaly, že anaerobní cvičení má pozitivní vliv na zlepšení kvality života i na zlepšení aerobní i anaerobní výkonnosti u dětí se středním stupněm cystické fibrózy…

(CF).

Prospěšnost pravidelného aerobního cvičení u dětí s CF byla mnohokrát prokázána a publikována, píšou autoři studie v dubnovém vydání časopisu Chest. Anaerobnímu cvičení však u této části populace zatím větší pozornost věnována nebyla.

Dr. Janjaap van der Net z Holandska prezentoval studii zahrnující 20 dětí rozdělených do 2 skupin: zkušební skupina (n=11 dětí) a kontrolní skupina (n=9 dětí). Pacienti v první skupině trénovali dvakrát týdně po dobu 12 týdnů, každé „sezení“ trvalo 30 až 45 minut, samotná anaerobní aktivita v tréninkovém programu trvala 20 až 30 vteřin. Pacienti z kontrolní skupiny byli instruováni, že nemají měnit svou běžnou denní aktivitu.

Při hodnocení se autoři studie zaměřili na celkovou konstituci těla, plicní funkce, svalovou hmotu, aerobní i anaerobní výkonnost při cvičení a kvalitu života na konci programu a po 12 týdnech.

Pacienti ve zkušební skupině měli signifikantní zlepšení ve své aerobní i anaerobní výkonnosti a v kvalitě života. V ostatních parametrech žádné výrazné rozdíly zaznamenány nebyly. U pacientů v kontrolní skupině nebylo pozorováno žádné zlepšení.

Závěr: Anaerobní cvičení by mělo být součástí rehabilitačního programu u dětí s cystickou fibrózou.

Zdroj: Chest 2004, 125:1299-1305

MUDr. Gabriela Seltenreichová

Autorka je externí spolupracovnicí redakce

Ohodnoťte tento článek!