Antibiotická rezistence – hrozba i pro ČR?

Podle MUDr. Hany Cabrnochové by k uvážené preskripci antibiotik mělo výrazně přispět hrazení vyšetření laboratorních hodnot CRP (C-reaktivní protein) od ledna příštího roku…

„ S blížícím se podzimem přibude v ordinacích dětských pacientů, adeptů antibiotické léčby. Přestože audity ukázaly, že v 50 až 80 procentech jsou antibiotika užívána zbytečně, patří stále mezi nejpředepisovanější léky.“ Ředitel společnosti Academia Medica Pragensis MUDr. Jiří Pešina včera zahájil těmito nepříliš optimistickými slovy setkání, jehož hlavním smyslem bylo upozornit širokou veřejnost na rizika plynoucí z nadužívání antibiotik, zejména těch s širokospektrálním účinkem. Důsledky neracionální antibiotické politiky se mohou projevit v brzké době, například tím, že i banální onemocnění, jakým je angína, bude velkým terapeutickým problémem.

Současný stav přičítá prim. MUDr. Vlastimil Jindrák, vedoucí oddělení klinické mikrobiologie a antibiotické stanice Nemocnice Na Homolce, určitým změnám v systému řízení MZ i celkovou liberalizací, k níž došlo po roce 1989. Návrat do „správných mezí“ nevidí v represích, ale ovlivnění kvality medicíny. V daném případě se jedná o co nejrychlejší vytvoření národní antibiotické politiky.

Podle MUDr. Hany Cabrnochové by k uvážené preskripci antibiotik mělo výrazně přispět hrazení vyšetření laboratorních hodnot CRP (C-reaktivní protein) od ledna příštího roku. Jedná se o progresivní a jedinou metodu, která umožní rychlé stanovení přítomnosti bakteriální infekce (ještě několik hodin před zvýšením sedimentace).

(js), www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!