Antikoncepce: kolik a komu pojišťovny přispívají

Kolik přispívají zdravotní pojišťovny ženám na hormonální antikoncepci? V jaké věkové kategorii? Přehled podmínek pojišťoven najdete v článku…

Kolik přispívají zdravotní pojišťovny ženám na hormonální antikoncepci? V jaké věkové kategorii? Pro snadnější orientaci jsme připravili přehled podmínek jednotlivých pojišťoven.

VZP – Všeobecná zdravotní pojišťovna:

Na hormonální antikoncepci začala od letošního roku přispívat také VZP.

Věk: 15 do 34 let (do dne 35. narozenin)

Výše příspěvku: 500 Kč za rok

Podmínky: žadatelka musí čestným prohlášením doložit, že se pravidelně dostavuje na gynekologické prohlídky.

Forma proplácení: pacientka nemusí výši příspěvku vyčerpat jednorázově. O proplacení se žádá osobně na pobočce okresní pojišťovny. Pacientka předloží: originál stvrzenky s razítekem lékárny. Pojišťovna bude letos příspěvky vyplácet na základě účtenek vystavených v roce 2003. V dalších letech může pacientka žádat o příspěvek i na základě účtenky vystavené v předchozím roce.

Na jakou antikoncepci se příspěvek vztahuje: hormonální

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČR:

Věk: 17 až 27 let

Výše příspěvku: 500 Kč ročně

Podmínky: pacientka musí předložit originál stvrzenky o úhradě léčiva. Antikoncepci musí zakoupit nejpozději do 31.12.2003

Forma proplácení: příspěvek musí být čerpán jednorázově

Na jakou antikoncepci se příspěvek vztahuje: hormonální

ZP ŠKODA

Věk: 15 – 30 let

Výše příspěvku: 500 Kč

Na jakou antikoncepci se příspěvek vztahuje: hormonální perorální

HUTNICKÁ ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA:

Věk: 15 – 35 let

Výše příspěvku: 500 Kč ročně

Podmínky: Doklad o zaplacení z lékárny musí obsahovat jméno, rodné číslo ženy, datum nákupu, název antikoncepce, zaplacenou částku, razítko lékárny a podpis vydávajícího zaměstnance lékárny.

Forma proplácení: příspěvek lze čerpat v průběhu celého roku

Na jakou antikoncepci se příspěvek vztahuje: hormonální perorální a injekční antikoncepce i nitroděložní tělísko.

ČESKÁ NÁRODNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA:

Věk: 18 – 35 let

Výše příspěvku: 300 Kč ročně

Podmínky: Doklady k refundaci musí obsahovat: originál účetní doklad a kopii receptu

Forma proplácení: příspěvek lze čerpat v průběhu celého roku

Na jakou antikoncepci se příspěvek vztahuje: perorální hormonální antikoncepce

VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR

Věk: od 15 do 30 let

Výše příspěvku: 500 Kč ročně

Na jakou antikoncepci se příspěvek vztahuje: hormonální perorální

Forma proplácení: příspěvek lze čerpat po celý rok.

REVÍRNÍ BRATRSKÁ POKLADNA:

Věk: 15 – 25 let

Výše příspěvku: 500 Kč

Na jakou antikoncepci se příspěvek vztahuje: hormonální antikoncepce i nitroděložní tělísko

OZP – Odborová zdravotní pojišťovna

Věk: 15 – 45 let

Výše příspěvku: 500 Kč

Na jakou antikoncepci se příspěvek vztahuje: hormonální antikoncepce

Forma proplácení: příspěvek lze čerpat jednenkrát za rok

(ivb) www.Zdravi.Euro.cz, 04.03. 2003

Ohodnoťte tento článek!