Antioxidanty v prevenci rakoviny

Užívání antioxidantů v prevenci některých nádorových a civilizačních chorob je sice populárním tématem lifestylových časopisů, v odborném tisku však v posledním desetiletí utrpělo několik otřesů. Nejprve se ve dvou randomizovaných studie zkoumajících antioxidanty v prevenci rakoviny plic ukázalo, že beta-karoten ve skutečnosti riziko onemocnění zvyšoval…

Příznivý vliv antioxidačních látek na incidenci gastrointestinálních nádorů nebyl podle meta-analýzy Gorana Bjelakovice a jeho spolupracovníků prokázán

Užívání antioxidantů (například vitamíny A, C, E, beta-karoten, selen) v prevenci některých nádorových a civilizačních chorob je sice populárním tématem lifestylových časopisů, v odborném tisku však v posledním desetiletí utrpělo několik otřesů.

Nejprve se ve dvou randomizovaných studie zkoumajících antioxidanty v prevenci rakoviny plic ukázalo, že beta-karoten ve skutečnosti riziko onemocnění zvyšoval.

Později byla publikována studie s pacienty s vysokým kardiovaskulárním rizikem, která neprokázala žádný přínos pětileté suplementace stravy kombinací antioxidantů.

A v jednom z posledních čísel časopisu Lancet byla publikována meta-analýza, které nejenže neprokázala příznivý vliv antioxidantů na incidenci gastrointestinálních nádorů, ale dokonce naznačila možný nepříznivý efekt na celkovou mortalitu.

Oxidativní stres a rakovina

Oxidativní stres může způsobovat rakovinu. Lidská dieta je přitom komplexní směsí oxidantů a antioxidantů a právě gastrointestinální trakt je považován za nejdůležitější místo účinku antioxidantů.

Otázka do jaké míry může suplementace antioxidanty chránit před rakovinou gastrointestinálního traktu proto přitahuje velkou pozornost.

Množství observačních epidemiologických studií ukázalo, že vysoký příjem ovoce a zeleniny, které jsou bohaté na antioxidanty, je asociován s nižší incidencí nádorů. Randomizované studie však přinesly rozporuplné výsledky.

Bjelakovic a kol. proto provedli meta-analýzu 14 randomizovaných studií s více než 170 tisíci pacienty a hodnotili vliv různých kombinací antioxidantů na incidenci gastrointestinálních nádorů, celkovou mortalitu a nežádoucí účinky pomocí dvou různých matematických modelů (tzv. fixed-effect a random-effect meta-analýza).

Ani jedna z meta-analýz neprokázala signifikantní efekt suplementace beta-karotenem, vitamíny A, C, E ani selenem (samotnými nebo v kombinaci) v porovnání s placebem na rakovinu jícnu, žaludku, tlustého střeva, pankreatu či jater.

Při meta-analýze sedmi nejkvalitnější studií pomocí fixed-effect modelu se naopak ukázalo signifikantní zvýšení mortality (relativní riziko 1,06; 95% konfidenční interval 1,02 až 1,10), na rozdíl od random-effect modelu, který neprokázal signifikantní rozdíl.

Signifikantní zvýšení mortality bylo prokázáno při suplementaci kombinací beta-karotenu a vitamínu A (relativní riziko 1,29; 95% konfidenční interval 1,14 až 1,45) a kombinací beta-karotenu a vitamínu E (relativní riziko 1,10; 95% konfidenční interval 1,01 až 1,20), u beta-karotenu samotného byl pouze naznačený trend ke zvýšení mortality.

Ve čtyřech studiích, z toho u tří byla nejasná či neadekvátní metodika, se ukázal signifikantní příznivý efekt selenu na incidenci gastrointestinální rakoviny.

Bjelakovic G, Nikolova D, Simonetti RG, Gluud C. Antioxidant supplements for prevention of gastrointestinal cancers: a systematic review and meta-analysis. Lancet 2004;364:1219-28.

Lékařské listy

Ohodnoťte tento článek!