Arytmii srdce má třetina lidí

Nejrůznější poruchy srdečního rytmu postihují během života až jednu třetinu světové i české populace. „Česká republika je v léčbě poruch srdečního rytmu na velmi slušné evropské úrovni,“ říká Miloš Táborský, vedoucí lékař kardiostimulačního centra Nemocnice Na Homolce…

Nejrůznější poruchy srdečního rytmu postihují během života až jednu třetinu světové i české populace. V řadě případů pacienty přímo ohrožují na životě a jejich léčba ve vyspělých zemích patří k prioritám zdravotní péče.

„Česká republika je v léčbě poruch srdečního rytmu na velmi slušné evropské úrovni,“ řekl Miloš Táborský, vedoucí lékař kardiostimulačního centra pražské Nemocnice Na Homolce a předseda pracovní skupiny pro arytmie při České kardiologické společnosti.

„Mezi kandidátskými zeměmi na vstup do EU jsme v tomto oboru nejlepší a necháváme za sebou i některé vyspělé evropské země, jako je například Velká Británie,“ řekl lékař. Dodal, že Česká republika tak drží krok s vyspělou Evropou. Ocenil to i nedávný evropský kongres v Paříži, který se právě srdeční arytmií zabýval.

Léčba stojí stamilióny

„Moderní léčba arytmií představuje řadu postupů a zaměřuje se hlavně na nefarmakologické postupy, k nimž patří kardiostimulace, zavádění kardiodefibrilátorů a další metody,“ řekl lékař. Podle něj voperováním kardiostimulátoru, který vysílá elektrické impulsy k srdci, se léčí příliš zpomalený srdeční rytmus.

Ročně jich je v České republice zavedeno pacientům šest tisíc a jeden stojí zhruba sto tisíc korun. Dalších přibližně 400 nemocných dostává tzv. kardioverter-defibrilátor, který dokáže rozpoznat velmi rychlý a nekoordinovaný rytmus srdečních komor a elektrickým výbojem či řadou stimulačních impulsů zabrání selhání srdce při život ohrožujících arytmiích a nastolí rytmus pravidelný. Průměrná cena tohoto přístroje je 750 000 Kč a zákrok, při němž ho pacienti dostávají pod kůži, trvá zhruba 60 až 90 minut.

Odborníci doporučují více stimulátorů

Jestliže v kardiostimulátorech implantovaných pacientům na milión obyvatel zaujímáme v Evropě přibližně šesté místo, tak u kardiodefibrilátorů doháníme vyspělou Evropu.

„Evropská odborná společnost nám doporučila využít více moderních stimulátorů, a tak počet defibrilátorů u rizikových pacientů by měl stoupat,“ řekl Táborský. Konečně katetrizační ablace je léčebnou metodou, která odstraňuje samu příčinu vzniku arytmií tím, že srdeční impulsy mapuje, zjistí zdroj arytmie a radiofrekvenčním proudem tento zdroj zneškodní. Zákrok vyjde na 65 000 až 200 000 korun a výkon může trvat až osm hodin.

Hlavně po padesátce

„Arytmie postihuje především lidi starší padesáti let. Je však i řada vrozených poruch srdečního rytmu, dokonce už i v novorozeneckém věku. Jiné arytmie se typicky vyskytují mezi 20. a 30. rokem věku,“ řekl Táborský. Dodal, že v ČR nyní pracuje 37 kardiostimulačních center, 12 pro defibrilátory a 12 pro katetrizační ablace.

Václav Pergl, Právo,15.01.2004

Ohodnoťte tento článek!