Astma jako rizikový faktor pro CHOPN

Studie z Arizonské univerzity v Tusconu (USA) hodnotila souvislost mezi lékařsky diagnostikovaným astmatem a vývojem chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) ve skupině dospělých pacientů sledovaných po dobu 20 let. Své výsledky publikovali v časopisu Chest…

Studie z Arizonské univerzity v Tusconu (USA) hodnotila souvislost mezi lékařsky diagnostikovaným astmatem a vývojem chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) ve skupině dospělých pacientů sledovaných po dobu 20 let. Své výsledky publikovali v časopisu Chest.

Metodika

Pro tuto studii vědci použili data od 3099 dospělých pacientů s CHOPN, kteří byli do studie zařazeni v letech 1972-73 a sledováni přibližně jednou za 1,5 až 2 roky po dobu 20 let. Průměrný věk v době sledování byl 47 (±19,3 let).

Pacienti vyplňovali standardizované dotazníky týkající se jejich celkového zdravotního stavu, plicního onemocnění a kuřácké anamnézy. Při periodických prohlídkách těchto pacientů byla prováděna spirometrie.

Výsledky

Z celkového počtu 3099 zařazených pacientů nemělo v anamnéze astma 2751 jedinců (88,8%), 156 mělo astma inaktivní (5%) a 192 pak astma aktivní (6,2%).

V porovnání s neastmatiky měli pacienti s aktivním astmatem vyšší riziko vzniku CHOPN. Konkrétně 10krát častěji se u nich vyvinula chronická bronchitida (95% konfidenční interval v rozmezí 4,94-20,25), 17krát častěji emfyzém (95% konfidenční interval v rozmezí 8,31-34,83) a 25krát častěji klasická diagnóza CHOPN (95% konfidenční interval v rozmezí 6,84-22,84).

Nebyla nalezena žádná výrazná souvislost mezi typem astmatu, pohlavím pacienta a kuřáctvím či nekuřáctvím.

Je zajímavé, že podle výsledků této studie se CHOPN vyvinula u méně než 20% aktivních kuřáků.

Pacienti s dlouhodobějším průběhem a trváním astmatických symptomů měli vyšší riziko vzniku CHOPN než ti s kratším průběhem příznaků.

Závěr

Autoři studie potvrzují, že existuje signifikantní spojení mezi aktivním astmatem a rizikem vývoje CHOPN.

Zdroj: CHEST 2004,126(1):59-65

MUDr. Gabriela Seltenreichová, www.Zdravi.Euro.cz

Autorka je externí spolupracovnicí redakceZdraví.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!